Sociální oblast > Sociálně-právní ochrana dětí > Návaznost výkonu služeb na další subjekty

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

OSPOD

  • má zpracovaný seznam subjektů, které zajišťují služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami, který průběžně aktualizuje,
  • má nastavenou externí spolupráci s organizacemi, které zajišťují tlumočnické služby a další služby pro osoby s handicapem,
  • nemá zajištěnou vlastní možnost překladu do znakové řeči,
  • má předběžně dohodnutou spolupráci s vedoucím centra Správy uprchlických zařízení MVČR (Centrum na podporu cizinců), který nabídl služby v oblasti tlumočnictví osob z třetích zemí,
  • má možnost pořídit zvukový záznam pro nevidomé občany, může nahrát a vypálit jej na CD a přiřadit ke spisu.

Přehled kontaktů spolupracujících institucí včetně podmínek spolupráce

  • Mgr. Marta Rynešová - soudní tlumočník, Munice 41, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
  • Mgr. Kristýna-Anna Rolníková – překlady, tlumočení – kompletní služby, Na Hvízdalce 455, 382 32 Velešín,
  • Mgr. Renáta Brabcová - tlumočnice pro neslyšící, Krajinská 384/40a, 370 01 České Budějovice, tel. 605575716,
  • Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, Lhotecká 7, 143 01 Praha 12, tel. 974 827 118, fax: 974 827 280, e-mail: suz@mvcr.czwww.suz.cz .

Dále má OSPOD zpracován přehled kontaktů na služby jiných fyzických a právnických osob podle potřeb klientů, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v IPOD a dobré dostupnosti:

Upravit soubor