Upozornění

Upozornění

Nové kolo kotlíkových dotací

Nové kolo kotlíkových dotací v roce 2022 bude zacíleno na nízkopříjmové domácnosti, dotaci bude možno čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu a jejichž provoz bude od 1. 9. 2022 zakázán.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel VII.

V souvislosti s realizací stavby „Obchodní centrum MY BOX Milevsko“ bude provedena částečná uzavírka křižovatky místních komunikací ul. Blanická a ul. Darovaná v době od 11.10.2021 do 17.12.2021 z důvodu realizace okružní křižovatky.
Zároveň bude částečnou uzavírkou omezen průjezd po místní komunikaci ul. Písecké předměstí u čp. 1348 a čp.1349 v Milevsku v době od 11.10.2021 do 20.11.2021 z důvodu realizace opěrné zdi, rampy pro pěší a splaškové kanalizace.

Nalezená kočka v ulici Sladkovská

Hledá se majitel zvířete, které bylo odchyceno 30.09.2021 v ulici Sladkovská. Zdravotní stav je dle vet. lékaře stabilizován, zvíře je zvyklé na lidský kontakt.
Majitel se může obrátit na městskou policii.

Kastrace toulavých koček - ŘÍJEN

Během letošního října bude opět proveden odchyt toulavých koček za účelem kastrace a prověření zdravotního stavu. Odchyt koček bude prováděn prostřednictvím městské policie v lokalitách Staré sídliště, ul. J.A. Komenského, ul. B. Němcové, ul. Nádražní u hospody Slušovice a u veřejných záchodů na autobusovém nádraží.

Nalezené kotě v ulici R. Svobodové v Milevsku

Hledá se majitel kotěte, které bylo odchyceno městskou policií v ulici R. Svobodové. Kotě je zraněné, je zvyklé na lidský kontakt.
Majitel se může obrátit na městskou policii.

Nalezená kočka u hospody Slušovice v Milevsku

Hledá se majitel kočičky, která se zdržuje v lokalitě u hospody Slušovice. Kočka je zvyklá na lidský kontakt.
Majitel se může obrátit na městskou policii.

Informace pro občany

Od 16. srpna 2021 začnou probíhat práce na veřejném osvětlení v ulicích: Blechova, Družstevní, Kpt. Nálepky, Št. Dvořáka, Alšova, Na Hůrkách a Hůrecká cesta – park, což bude dočasně vyžadovat střídavé odpojení lamp. Práce spočívají ve výměně sloupů a svítidel za úspornější s lepší osvětleností. Realizace této akce bude dokončena nejpozději do 31.10.2021.

Nález toulavé kočky v ulici Nádražní v Milevsku

Hledá se majitel kočky odchycené 09.06. 2021 v ulici Nádražní v Milevsku. Jedná se o barevnou kočku v dobrém zdravotním stavu (chybí jí část ocasu-staré zahojené zranění), která je zvyklá na lidský kontakt - viz foto. Majitel se může přihlásit na Odboru životního prostředí, tel. 382 504 202, 702 232 712.

Otevření odběrového místa v Milevsku

Páteční otevření odběrového místa CityLab v Milevsku je potvrzeno, již nyní je možné rezervovat svůj termín prostřednictvím webových stránek www.citylab.cz.

Klikněte zde pro více informací a stručný návod k registraci.

Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Vzhledem k nestabilnímu vývoji epidemiologické situace si svou osobní návštěvu u správce daně na Územním pracovišti předem telefonicky dohodněte na tel.: 382 566 444, 382 566 455