Upozornění

Upozornění

UPOZORNĚNÍ – Registr vozidel

V pátek 2.12.2022 bude z důvodu pravidelného školení referentů uzavřen registr vozidel. Svou návštěvu na tomto pracovišti si můžete zarezervovat v jiném náhradním termínu, popřípadě lze využít služeb registru vozidel jiného úřadu.

Rekonstrukce části Galerie M

Upozorňujeme občany a návštěvníky galerie, že v pondělí 21.11.2022 začala rekonstrukce WC v budově čp. 1, kde budou probíhat bourací práce a vykopání nového potrubí k WC. Provoz toalet bude pro návštěvníky Galerie M uzavřen a po dobu realizace lze využít toalety v knihovně. Dokončení realizace je plánováno do konce března 2023.

Přerušení dodávky elektrické energie v prosinci

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude během měsíce prosince přerušena dodávka elektrické energie v několika lokalitách města Milevska.

Informace pro voliče – platnost OP

Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali platnost svého občanského průkazu před volbami prezidenta České republiky, konanými 13. a 14. ledna 2023. Občan ČR prokáže ve volební místnosti svou totožnost a občanství ČR pouze občanským průkazem nebo cestovním dokladem. K výkonu volebního práva již nelze na počkání vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, jak tomu bylo dříve.

Pokládka kabelového vedení NN v ulici Jiráskova

V termínu od 14.11. do 02.12.2022 dojde k pokládce kabelového vedení NN v ul. Jiráskova před č.p. 1523, 1629, 836, 1557 a 473 dle přiložené zakreslené situace.

Optická síť T-mobile v lokalitě Pod Stadionem a Písecké předměstí

V termínu od 11.11. do 16.12.2022 budou probíhat výkopové práce pro pokládku optické sítě T-mobile v lokalitách ul. Pod Stadionem a Písecké Předměstí.

Přerušení dodávky elektrické energie v listopadu

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude během měsíce listopadu přerušena dodávka elektrické energie v několika lokalitách města Milevska.

Nález bílé kočky

Hledá se majitel kočky pohybující se 11.10.2022 v okolí ZVVZ v Milevsku. Majitel se může obrátit přímo na městský útulek 702 232 712.

Nález odrostlého mourovatého kotěte

Hledá se majitel asi 10týdenního kotěte (kočka) pohybující se 08.10.2022 v okolí rybníka Stříbrný v Milevsku. Majitel se může obrátit přímo na městský útulek, tel. 702 232 712.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí budovy České pošty v ul. J. A. Komenského v Milevsku byla odsouhlasena přechodná změna režimu parkování na parkovišti na nám. E. Beneše v Milevsku u domu čp. 95.