Upozornění

Upozornění

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

V souvislosti s realizací stavby „Kanalizační přípojka k domu č.p. 528 ul. Št. Dvořáka“ byla povolena úplná uzavírka místní komunikace ul. Št. Dvořáka v Milevsku v době od 15.04.2024 do 29.04.2024. Objízdná trasa pro veškerou dopravu (vč. zásobování prodejna Billa) je navržena ulicí Nádražní – ul. Dukelská – ul. E. Destinové. Vstupy do přilehlých nemovitostí v uzavřeném úseku ulice Št. Dvořáka budou umožněny, budou zajištěny pomocí lávek pro pěší.

Upozornění pro občany - ul. Sokolovská

Opět žádáme občany, aby se nepohybovali v prostoru stavby v ulici Sokolovská. Po stavbě se pohybuje těžká technika, hrozí velké nebezpečí úrazu. V předchozích dnech došlo téměř k tragické události. Prosíme Vás tedy, abyste neohrožovali své životy a zdraví, zároveň nezpůsobily problémy dělníkům na stavbě, především řidičům strojů.

Přerušení dodávky elektrické energie v dubnu

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude během měsíce dubna přerušena dodávka elektrické energie v několika lokalitách města Milevska.

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v dubnu až červnu

Informujeme Vás, že v dubnu až červnu 2024 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Tábor - Ražice s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

Nález kočičky

Hledá se majitel kočičky nalezené v ulici Karlova. Majitel se může obrátit na útulek pro kočky města Milevska 702232712.

Varování před podvodnými telefonáty a SMS imitujícími finanční úřad

Upozornění Finanční správy na podvodné telefonáty (tzv. vishing), které se v těchto dnech ve velkém šíří po celé České republice.

Upozornění na zákaz parkování v části Sokolovské ulice

Dne 04.03.2024 započala firma COLAS CZ, a. s.,  v opravě sítí a komunikace v ul. Sokolovská. Frézuje se další část vozovky od křižovatky ul. Jarlochova směrem k lékárně. Z tohoto důvodu prosíme občany, aby své vozy neparkovali v místě stavby a za přilehlými domy, neboť průjezd za domy a směrem do ulice Sokolovská bude znemožněn.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informujeme občany o provedení "Stavebních úprav na síti zatrubněních vodotečí – šachty A-B2, A-B4, A-B5", které budou probíhat v ul. 5. května v Milevsku v termínu od 01.04.2024 do 30.04.2024, práce na jedné šachtě vždy po dobu cca 5 dní. Průjezd motoristům bude vždy umožněn. Průchod pro pěší v místě stavby po chodníku bez omezení.

Změny JŘ platné od 03.03.2024

Přehled změn autobusových jízdních řádů platných od 03.03.2024 na linkách v závazku veřejné služby.

Rekonstrukce ulice Sokolovská - 2. etapa

Upozorňujeme řidiče a obyvatele na 2. etapu oprav sítí a komunikace v ulici Sokolovská, která bude probíhat v období od března až do prosince 2024.