Upozornění

Upozornění

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v dubnu a květnu

Informujeme Vás, že v dubnu a květnu 2023 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Tábor - Ražice s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

Uzavírka silnice z křižovatky Lety Milevsko

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE:

V souvislosti s výstavbou dálnice D4 bude ve dnech 01.04.2023 až 15.05.2023 na křižovatce v Letech u Písku uzavřena větev (odbočka) této křižovatky směrem na Milevsko. Navržené objízdné trasy pro osobní i nákladní dopravu jsou uvedeny v dopravně inženýrském opatření níže

Výkopové práce před bytovým domem čp. 737 v ulici Št. Dvořáka

V termínu od 23. března 2023 bude probíhat oprava havarijního stavu kanalizačního potrubí před bytovým domem čp. 737 v ulici  Št. Dvořáka. Výkopem bude dotčen chodník, který bude uzavřen a část komunikace, kde bude omezen provoz.

Stěhování živnostenského úřadu

Od 3. dubna 2023 najdete náš živnostenský úřad na nové adrese: v 1. patře čp. 95 v budově radnice na náměstí. Bude přestěhován z budovy úřadu v ul. Sažinova, kde fungoval od roku 2003. Důvodem přemístění je sjednocení zaměstnanců odboru vnitřních věcí a lepší dostupnost pro naše občany v centru města.

Údržba v domě čp. 6 v Milevsku

Upozorňujeme občany, že z důvodu havárie bude v úterý 14. března 2023 od 7:00 hodin probíhat v přízemí budovy čp. 6 v Milevsku (Infocentrum a Muzeum maškar) oprava vodovodního potrubí. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. 

Zúžení komunikace v ulici Sokolovská

Z důvodu kácení a provádění řezu v korunách stromů v ulici Sokolovská v úseku od ul. Sokolovská č.p. 1426 – č.p. 400 bude v termínu od 10. března zúžena komunikace na jeden jízdní pruh v krátkých úsecích dle postupujících prací. Komunikace bude označena dopravními značkami a regulována pracovníky realizační firmy.

Změny jízdních řádů

Změny autobusových jízdních řádů platné od 5. března 2023.

Přerušení dodávky elektrické energie v březnu

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude během měsíce března přerušena dodávka elektrické energie v několika lokalitách města Milevska.

Omezení ukládání odpadů na skládku Jenišovice

Město Milevsko omezuje od začátku tohoto roku příjem odpadů do skládky. K tomuto kroku přistoupilo z důvodu rychlého úbytku volné kapacity úložiště, a proto Služby Města Milevska jako provozovatel zařízení budou do skládky přijímat pouze odpady občanů města Milevska a obcí územního obvodu.

Oznámení o omezení LPS

Poliklinika Milevsko oznamuje, že od 1. 1. 2023 je nucena omezit provoz lékařské pohotovostní služby. Provoz bude pouze v sobotu od 8:00 hod do 11:00 hod. Mimo uvedené ordinační hodiny se prosím obracejte na lékařskou pohotovostní službu v nemocnici v Písku nebo v Táboře.