Farní charita Milevsko vydává roušky a respirátory

Publikováno: 9.3.2021

Farní charita Milevsko vydává osobám v nepříznivé finanční situaci osobní ochranné prostředky – roušky a respirátory. Žadatel o osobní ochranné prostředky musí prokázat svoji nepříznivou finanční situaci (např. ztráta zaměstnání, nízký příjem, pobírání dávek hmotné nouze aj.). O vydání osobních ochranných pomůcek rozhoduje pracovník Farní charity Milevsko.

Výdej osobních ochranných prostředků bude probíhat v Nízkoprahovém centru pro děti a mládež sv. Františka z Assisi na adrese Hůrecká cesta 227, 399 01 Milevsko.

Výdej osobních ochranných prostředků:

Pondělí 09:00- 10:00

Středa 09:00- 10:00

Pátek 09:00- 12:00

Bližší informace Vám poskytne pracovnice Farní charity Milevsko Olga Koudelková, tel.: 731 604 444.