Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Publikováno: 23.6.2020

Vážení občané,

V souvislosti s realizací stavby „Parkoviště v ul. Komenského - Kpt. Nálepky“ bude provedena úplná uzavírka ulice Kpt. Nálepky v úseku od křižovatky s ul. J. A. Komenského a s ul. Družstevní v době od 29.06.2020 do 03.07.2020 (situace DIO 1). Průchod pěších po chodníku u křižovatky ul. Kpt. Nálepky a ul. J. A. Komenského bude v době od 02.07.2020 do 30.09.2020 regulován (situace DIO 2).

Značená objízdná trasa při uzavírce místní komunikace v ulici Kpt. Nálepky v úseku od křižovatky s ul. J. A. Komenského a s ul. Družstevní (situace DIO 1) pro motoristy je vedena v Milevsku od křižovatky ul. Blechova x ul. Kpt. Nálepky, směrem do centra ulicí Blechovou až na křižovatku ul. Blechova x III/10543 (ul. Nádražní). Dále po silnici III/10543 (ul. Nádražní). V opačném směru je objízdná trasa totožná.

Při úplné uzavírce místní komunikace - chodníku u křižovatky ul. Kpt. Nálepky a ul. J. A. Komenského (situace DIO 2) bude provoz vozidel kolem pracovního místa umožněn. Bude zachován průjezdný profil komunikace o šířce min. 3,5 m.