Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel II.

Publikováno: 8.7.2021

Vážení občané,

v souvislosti s realizací stavby "Rekonstrukce plynovodu NTL na STL Milevsko, ul. Blechova" v Milevsku bude provedena:

I. úplná uzavírka místní komunikace ul. Blechova v úseku od křižovatky s ul. Nádražní po křižovatku s ul. Kpt. Nálepky v době od 12.07.2021 do 20.09.2021. Práce budou prováděny po etapách dle přiložené situace dopravního značení. Objízdná trasa při uzavírce místní komunikace ul. Blechova v Milevsku je obousměrně vedena po místní komunikaci ul. Kpt. Nálepky v Milevsku.

II. částečná uzavírka místní komunikace ul. Blechova v místě křižovatky s ul. Kpt. Nálepky a s ul. Písecké předměstí v době od 11.08.2021 do 31.08.2021. Práce budou prováděny po polovinách komunikace dle přiložené situace dopravního značení, průjezd křižovatkou bude vždy umožněn v šířce min. 3,0 m.

 

 
DIO UGA Blechova ul.pdf (PDF)
Vytvořeno: 8.7.2021