Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel IX.

Publikováno: 19.11.2021

Vážení občané,

v souvislosti s provedením stavby "Optická síť_32036_Milevsko – 1.etapa – úsek 8, 5, 11, 35, 9, 12, 14, 15" v Milevsku bude provedena:

  • úplná uzavírka místní komunikace IV. tř.– chodníku u bytového domu čp. 1127 až 1130 v ul. J. A. Komenského dle situace úseku č. 8 v době od 22.11.2021 do 28.11.2021.
  • částečná uzavírka místních komunikací III. tř. a IV. tř v ul. J. A. Komenského, Pod Stadionem, Družstevní dle situace úseku č. 5, 11, 35, 9, 12, 14, 15 v době od 22.11.2021 do 16.12.2021. Práce na místních komunikacích III. tř. budou prováděny po polovinách komunikace dle situace DIO v příloze. Při částečné uzavírce bude umožněn průjezd motoristům volným jízdním pruhem, který bude široký min. 2,75 m. Průchod pěších po místních komunikacích IV. tř. (chodníky) bude umožněn.