Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Publikováno: 12.2.2024

Vážení občané,

v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce NTL na STL Milevsko, ulice Sokolovská“ byla v ulici Sokolovská, L. Janáčka, M. Majerové, F. Kudláčka, Dukelská v Milevsku povolena:

  • částečná uzavírka -  Etapa I - v době od 19.02.2024 do 03.03.2024, viz výkres č. 1.1
  • částečná uzavírka - Etapa II - v době od 26.02.2024 do 10.03.2024, viz výkres č. 2.2 a 3.1
  • úplná uzavírka - Etapa III - v době od 04.03.2024 do 05.04.2024, viz výkres č. 4
  • částečná uzavírka - Etapa IV - v době od 18.03.2024 do 22.04.2024, napojení do stávajících přípojek, odstávka odběratelů plynu cca 4 dny

Práce budou prováděny po etapách dle DIO a schváleného harmonogramu stavby.

Při částečné uzavírce bude umožněn průjezd motoristům volným jízdním pruhem, který bude široký min. 3,0 m. Provoz ulicí L. Janáčka bude jednosměrný (ve směru od ul. Sokolovské – viz PD). Úplná uzavírka pro potřeby realizace stavby se týká ulice souběžné s ul. Sokolovskou – řadové rodinné domy čp. 1145-1158 a 1171- 1174 (viz výkres č. 4).

Děkujeme za pochopení.