Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel V.

Publikováno: 21.7.2021

Vážení občané,

v souvislosti s realizací stavby „Oprava povrchu silnice II/121 Zbelítov – Velká“ v km 23,560 až 26,700 provozního staničení bude provedena částečná uzavírka silnice II/121 ve výše uvedeném úseku v době od 26.07.2021 do 18.08.2021. Při částečné uzavírce bude umožněn průjezd motoristům volným jízdním pruhem, který bude široký min. 3,0 m. Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Děkujeme za pochopení.