Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel VII.

Publikováno: 6.10.2021

Vážení občané,

v souvislosti s realizací stavby „Obchodní centrum MY BOX Milevsko“ bude provedena částečná uzavírka křižovatky místních komunikací ul. Blanická a ul. Darovaná v době od 11.10.2021 do 17.12.2021 (situace č. 1 a 2) z důvodu realizace okružní křižovatky. Při částečné uzavírce bude umožněn průjezd motoristům volným jízdním pruhem, který bude široký min. 3,0 m. Provoz v místě stavby bude řízen světelnou signalizací.

Zároveň bude částečnou uzavírkou omezen průjezd po místní komunikaci ul. Písecké předměstí u čp. 1348 a čp.1349 v Milevsku v době od 11.10.2021 do 20.11.2021 (situace č. 6) z důvodu realizace opěrné zdi, rampy pro pěší a splaškové kanalizace. Při částečné uzavírce bude průjezd vozidel po místní komunikaci ul. Písecké předměstí v Milevsku vždy umožněn v šířce min. 3,0 m (požadavek průjezdu IZS).