Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel X.

Publikováno: 28.3.2022

Pozor, změna termínu stavby! Uzavírka v Milevsku se z technických důvodů odkládá na 7.4.2022 od 8:00 hod.

Vážení občané,

v souvislosti s realizací stavby „Modernizace silnice II/105 - Milevsko, Veselíčko“ vč. stavby „Modernizace silnice II/105 – Veselíčko – opěrná zeď“ bude zcela uzavřena silnice II/105 v úseku:

v km cca 72,520 – 73,300 provozního staničení v době od 04.04.2022 do 28.05.2022 – úsek Milevsko, tj. ul. Čs. Legií v Milevsku,

v km cca 78,750 – 79,850 provozního staničení v době od 19.04.2022 do 28.05.2022 – úsek Veselíčko,

v km cca 79,000 – 79,250 provozního staničení v době od 19.04.2022 do 07.10.2022 – úsek Veselíčko - opěrná zeď.

Objízdné trasy:

Pro stavbu „Modernizace silnice II/105 - Milevsko, Veselíčko“ jsou navrženy následují objízdné trasy:

Pro tranzitní dopravu jsou navrženy „velké“ objízdné trasy. Pro vozidla směřující do Milevska od Písku je navržena objízdná trasa po silnicích I/29 do Záhoří, dále po silnici II/138 do Zvíkovského podhradí a dále po II/121 do Milevska. Pro vozidla, přijíždějící k uzavírce po silnici II/ 105 je v úseku Milevsko – Bernartice navržena objízdní trasa po silnicích I/19 a I/29 přes Oltyni.

Dále jsou navrženy „malé“ objízdné trasy, které je možné vyznačit samostatně pro průtah Milevsko a samostatně pro průtah Veselíčko. Pro průtah Milevsko je navržena objízdná trasa po silnici I/19 a III/10549 do Sepekova a dále po silnici III/10546 přes Líšnice na křižovatku se silnicí II/105. Pro průtah Veselíčko je navržena objízdná trasa po silnici III/10551 z Okrouhlé na Branice, dále po silnici III/12121 do Veselíčka, dále po silnici III/10555 do Křenovic a dále po I/29 do Bernartic.

Pro stavbu „Modernizace silnice II/105 – Veselíčko – opěrná zeď“ je navržena následují objízdná trasa:

Pro tranzitní dopravu je navržena „velká“ objízdná trasa po silnici II/ 105 je v úseku Milevsko – Bernartice navržena objízdní trasa po silnicích I/19 a I/29 přes Oltyni.

Objízdná trasa veřejných autobusů po dobu realizace průtahu Milevskem:
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.: Uzavírkou bude dotčena veřejná autobusová doprava na linkách č. 320007, 360053, 360057, 360062, 360068;
společnost GW BUS a.s.: Uzavírkou bude dotčena veřejná autobusová doprava na lince č. 320810.
Jan Kukla – dotčená linka č. 132400.
Objízdná trasa pro tyto linky: zast.Milevsko,aut.st. – ul. Růžová – ul. Havlíčkova – Tyršovo nám. – ul. Nádražní – ul. Kpt. Nálepky – Blechova – Blanická – sil. II/105.
Společnost UNITED BUSES s.r.o.: Dotčené linky č. 380900, 320924 – dopravce z důvodu dodržení jízdních dob nebude v uvedeném období obsluhovat zastávku Milevsko,,poliklinika“.

Objízdné trasy budou značeny – viz příloha.