Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel XIII

V souvislosti s provedením stavby "Bezvýkopová sanace kanalizace – silnice II/105" bude provedena částečná uzavírka silnice II/105 v ul. Čs. legií a nám. E. Beneše v Milevsku v úseku od RD čp. 129 po prodejnu COOP v době od 01.08.2022 do 31.08.2022 (dle situace dopravního značení, bude prováděno po jednotlivých pracovních úsecích). Při částečné uzavírce bude umožněn průjezd motoristům volným jízdním pruhem, který bude široký min. 3,0 m. Provoz v místě stavby bude řízen světelnou signalizací.  

Publikováno: 22.7.2022

 
Čs. Legií_Trasko_sanace kanalizace_PDF.pdf (PDF)
Vytvořeno: 22.7.2022