Informace pro voliče – platnost občanského průkazu

Publikováno: 19.7.2022

Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali platnost svého občanského průkazu před volbami konanými 23. a 24. září 2022. Občan ČR prokáže ve volební místnosti svou totožnost a občanství ČR pouze občanským průkazem nebo cestovním dokladem. K výkonu volebního práva již nelze na počkání vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, jak tomu bylo dříve.