Informace pro voliče – platnost OP

Publikováno: 10.11.2022

Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali platnost svého občanského průkazu před volbami prezidenta České republiky, konanými 13. a 14. ledna 2023. Občan ČR prokáže ve volební místnosti svou totožnost a občanství ČR pouze občanským průkazem nebo cestovním dokladem. K výkonu volebního práva již nelze na počkání vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, jak tomu bylo dříve.