Omezení ukládání odpadů na skládku Jenišovice

Publikováno: 2.1.2023

Vážení občané,

město Milevsko omezuje od začátku tohoto roku příjem odpadů do skládky. K tomuto kroku přistoupilo z důvodu rychlého úbytku volné kapacity úložiště, a proto Služby Města Milevska jako provozovatel zařízení budou do skládky přijímat pouze odpady občanů města Milevska a obcí územního obvodu (včetně odpadů z rekreačních nemovitostí), odpady z činnosti města, organizací zřizovaných městem a odpady z aktivit Služeb Města Milevska prováděných v rámci ORP Milevsko, tj. ze svozů jimi zajišťovaných, odpady ze stavební činnosti apod. Od ostatních externích subjektů nebude odpad do úložiště přijímán.

Děkujeme za pochopení.