Upozornění pro poplatníky místních poplatků

Publikováno: 27.5.2020

Oznamujeme poplatníkům poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů, kteří ještě nemají uhrazenu svojí poplatkovou povinnost za rok 2020, aby tak urychleně učinili. Postupně jsou všem zasílány poštovní poukázky s údaji k platbě.

Zároveň upozorňujeme poplatníky na vyměření nedoplatků za předchozí období platebním výměrem na jejich promptní uhrazení. Pokud svoje nedoplatky nezaplatíte nebo nepožádáte správce poplatku o splátkový kalendář, budou tyto nedoplatky bez dalšího upozornění vymáhány daňovou exekucí nebo prostřednictvím soudního exekutora. Vymáhaný nedoplatek se tak navýší ještě o exekuční náklady.

Výše uvedené povinnosti můžete uhradit v hotovosti i platební kartou na pokladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843). Dále lze poplatek uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Milevska číslo 19-0640992319/0800. Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako identifikaci poplatníka správný variabilní symbol, který vám byl přidělen správcem poplatku. Informace podá P. Zděnková, tel. 382504132, e-mail  pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz.

Pokladní hodiny jsou:       

                                            Pondělí                                             8:00 – 11:30              12:15 – 17:00

                                            Úterý                                                8:00 – 11:30            

                                            Středa                                               8:00 – 11:30              12:15 – 17:00

                                            Čtvrtek                                             Zavřeno    

                                            Pátek                                                8:00 – 11:30             12:15 – 13:00