Upozornění pro poplatníky poplatku za komunální odpad

Publikováno: 18.11.2021

Upozorňujeme poplatníky místního poplatku za komunální odpad, kteří ještě nemají uhrazenou svojí poplatkovou povinnost za rok 2021, aby tak urychleně učinili. Nezaplacené poplatky mohou být na základě vyhlášky zvýšeny až na trojnásobek a vyměřeny platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem (zveřejněn na úřední desce) a dále vymáhány. Všem dlužníkům byly zaslány upomínky s údaji k platbě.

Zároveň upozorňujeme poplatníky, kterým již byly nedoplatky za předchozí období vyměřeny platebním výměrem, na jejich promptní uhrazení. Pokud svoje nedoplatky nezaplatíte nebo nepožádáte správce poplatku o splátkový kalendář, budou tyto nedoplatky bez dalšího upozornění vymáhány daňovou exekucí nebo prostřednictvím soudního exekutora. Vymáhaný nedoplatek se tak navýší ještě o exekuční náklady.

Výše uvedené povinnosti můžete uhradit v hotovosti i platební kartou na pokladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843). Dále lze poplatek uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Milevska číslo 19-0640992319/0800. Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako identifikaci poplatníka správný variabilní symbol, který vám byl přidělen správcem poplatku. Informace podá P. Zděnková, tel. 382504132, e-mail: pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz.

Pokladní hodiny jsou:       

                                        Pondělí                                          8:00 – 11:30             12:30 – 17:00

                                        Úterý                                              8:00 – 11:30           

                                        Středa                                             8:00 – 11:30             12:30 – 17:00

                                        Čtvrtek                                           Zavřeno     

                                        Pátek                                              8:00 – 11:30             12:30 – 13:00

 

Odbor finanční MěÚ Milevsko