Zimní prořezávky na městských pozemcích

Publikováno: 5.1.2024

Vážení občané,

začátkem roku 2024 v termínu 15.01. – 31.03. budou probíhat celkem ve dvou lokalitách rozsáhlejší údržbové práce veřejné zeleně. Jednou z lokalit, ve které budou práce probíhat bude odvodňovací příkop v ulici F. Kudláčka nad rodinnými domy čp. 1289 – 1297 (lokalita 1). Zde proběhne uvolnění odvodňovacího koryta, jehož součástí bude i částečná probírka vytipovaných dřevin, které rostou v prostoru příkopu nebo v jeho blízkém okolí. Cílem této údržby je kontrola a obnova funkce tohoto odvodňovacího příkopu.

Další údržbové práce budou probíhat v lesíku mezi areálem společnosti SPOS a ulicí Čs. armády čp. 828 – 830 (Lokalita 2). Zde dojde k celkové údržbě lesíka, kontrole stavu vzrostlých stromů a probírce dřevin. Prořezu bude předcházet kontrola a vytipování dřevin k zásahu. Dále dojde k uvolnění pěších cest, úklidu pozemků a odvozu rostlinného odpadu nacházející v této lokalitě. Záměrem této údržby je znovuobnovení a podpora funkce veřejné zeleně a pěší prostupnosti územím.

Realizace údržeb bude probíhat ve výše uvedeném termínu a za vhodných klimatických podmínek. Přesnější informace budou s blížícím se termínem počátku prací zveřejněny na Facebooku města, v mobilní aplikaci Munipolis a webových stránkách města Milevska.

Odbor životního prostředí


Odvodňovací příkop, Hůrka – ulice F. Kudláčka čp. 1289 - 1297

 


Veřejná zeleň mezi areálem společnosti SPOS a bytovými domy ulicí Čs. armády čp. 828 - 830