Změny jízdních řádů

„ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH JŘ PLATNÉ OD 13. PROSINCE 2020“ dostupné na: http://www.jikord.cz/cs/novinka/zmeny-autobusovych-jr-platne-od-13-prosince-2020/

„ZMĚNY V ŽELEZNIČNÍCH JŘ PLATNÉ OD 13. PROSINCE 2020“ dostupné na: http://www.jikord.cz/cs/novinka/zmeny-v-zeleznicnich-jr-platne-od-13-prosince-2020/

„ZAVEDENÍ PROVOZU SKIBUSŮ“ dostupné na: http://www.jikord.cz/informace-pro-cestujici/skibusy/

Publikováno: 7.12.2020