Hrazany

Městský úřad Milevsko – Odbor regionálního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamuje zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Hrazany s pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu Hrazany

dle § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon)

lhůta vystavení návrhu zadání:  po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení
místo vystavení návrhu zadání: Městský úřad Milevsko, Odbor regionálního, rozvoje, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko, kancelář č. 104 a obecní úřad Hrazany, Hrazánky 7, 399 01 Milevsko