Kučeř

Městský úřad Milevsko – Odbor regionálního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamuje zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí

Návrh zadání Územního plánu Kučeř

dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon)

lhůta vystavení návrhu zadání: po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení
místo vystavení návrhu zadání: Městský úřad Milevsko, Odbor regionálního rozvoje, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko, kancelář č. 104 a Obecní úřad Kučeř, Kučeř 35, 398 34 Kučeř

Upravit soubor