Kučeř

Městský úřad Milevsko – Odbor regionálního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamuje zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí

Návrh zadání Územního plánu Kučeř

dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon)

lhůta vystavení návrhu zadání: po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení
místo vystavení návrhu zadání: Městský úřad Milevsko, Odbor regionálního rozvoje, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko, kancelář č. 104 a Obecní úřad Kučeř, Kučeř 35, 398 34 Kučeř

Zpět
 
zpf-vykres-kucer.pdf (PDF)
Vytvořeno: 5.6.2023
 
vps-vykres-kucer.pdf (PDF)
Vytvořeno: 5.6.2023
 
textova-cast-uzemni-plan-kucer.pdf (PDF)
Vytvořeno: 5.6.2023
 
verejna-vyhlaska.pdf (PDF)
Vytvořeno: 5.6.2023
 
koordinacni-vykres-kucer.pdf (PDF)
Vytvořeno: 5.6.2023

Upravit soubor