Územní plánování

Územní plánování

Územně Plánovací Dokumentace

 
Přehled schválené ÚPD.pdf (PDF)
Vytvořeno: 27.7.2020

Územně Analytické Podklady

Zpět

Aktualizace územně analytických podkladů ORP Milevsko byla podpořena v rámci grantového programu Jihočeského kraje "Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností".

 
Aktualizace RURÚ ORP Milevsko (PDF, 12 MB)
Vytvořeno: 16.1.2013
 
Výkres hodnot území (PDF, 15 MB)
Vytvořeno: 16.1.2013
 
Výkres limitů využití území (PDF, 18 MB)
Vytvořeno: 16.1.2013
 
Výkres problémů k řešení (PDF)
Vytvořeno: 16.1.2013

Upravit soubor