Územní plánování

Územní plánování

Územně Plánovací Dokumentace

 
Přehled schválené ÚPD.pdf (PDF)
Vytvořeno: 27.7.2020

Územně Analytické Podklady

Zpět

Aktualizace územně analytických podkladů ORP Milevsko byla podpořena v rámci grantového programu Jihočeského kraje "Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností".

 
Aktualizace RURÚ ORP Milevsko (PDF, 16 MB)
Vytvořeno: 9.12.2010
 
Výkres hodnot území (PDF, 21 MB)
Vytvořeno: 9.12.2010
 
Výkres limitů využití území (PDF, 59 MB)
Vytvořeno: 9.12.2010
 
Výkres záměrů na provedení změn v území (PDF, 53 MB)
Vytvořeno: 9.12.2010
 
Výkres problémů k řešení (PDF, 52 MB)
Vytvořeno: 9.12.2010

Upravit soubor