Městský úřad > Úřední deska

Úřední deska

Město Milevsko dle zákona zveřejňuje dokumenty na fyzické úřední desce, která se nachází na adrese nám. E Beneše 6, 399 01 Milevsko (mezi mlékomatem a služebnou městské policie - mapa). Zároveň také umožňujeme dálkový přístup aneb elektronickou úřední desku. Pro Vaši lepší orientaci dokumenty vhodně popisujeme a třídíme do logických sekcí.

Dotační programy | Informace - občan | Dražební vyhlášky | Pronájem městských bytů | Hmotný nemovitý majetek, právo stavby | Úřední sdělení | Veřejné zakázky | Hospodaření města | Veřejnoprávní smlouvy

Dotační programy

  • Zveřejněné od Zveřejněné do Název a anotace

Sekce Dotační programy a webu

Sekce Informace pro občany, Přerušení dodávek energií, Nabídka zaměstnání na webu

Dražební vyhlášky

  • Zveřejněné od Zveřejněné do Název a anotace

Pronájmy, prodej, směny - Pronájem městských bytů

  • Zveřejněné od Zveřejněné do Název a anotace

Sekce Pronájem městských bytů na webu

Pronájmy, prodej, směny - Hmotný nemovitý, právo stavby, hmotný movitý

Sekce Pronájmy, prodej, směny na webu

Úřední sdělení

Veřejné zakázky

Portál EZAK pro veřejné zakázky města

Hospodaření města

Sekce Hospodaření města na webu

Případné dotazy směřujte na podatelnu MěÚ epodatelna@milevsko-mesto.cz | 382 504 111 | pí Kolínová.