Městský úřad > Úřední deska

Úřední deska

Město Milevsko dle zákona zveřejňuje dokumenty na fyzické úřední desce, která se nachází na adrese nám. E Beneše 6, 399 01 Milevsko (mezi mlékomatem a služebnou městské policie - mapa). Zároveň také umožňujeme dálkový přístup aneb elektronickou úřední desku. Pro Vaši lepší orientaci dokumenty vhodně popisujeme a třídíme do logických sekcí.

Dotační programy | Informace - občan | Dražební vyhlášky | Pronájem městských bytů | Hmotný nemovitý majetek, právo stavby | Úřední sdělení | Veřejné zakázky | Hospodaření města | Veřejnoprávní smlouvy

Dotační programy

  • Zveřejněné od Zveřejněné do Název a anotace

Sekce Dotační programy a webu

Sekce Informace pro občany, Přerušení dodávek energií, Nabídka zaměstnání na webu

Dražební vyhlášky

  • Zveřejněné od Zveřejněné do Název a anotace

Pronájmy, prodej, směny - Pronájem městských bytů

  • Zveřejněné od Zveřejněné do Název a anotace

Sekce Pronájem městských bytů na webu

Pronájmy, prodej, směny - Hmotný nemovitý, právo stavby, hmotný movitý

Sekce Pronájmy, prodej, směny na webu

Úřední sdělení

Veřejné zakázky

  • Zveřejněné od Zveřejněné do Název a anotace

Portál EZAK pro veřejné zakázky města

Hospodaření města

Sekce Hospodaření města na webu

Případné dotazy směřujte na podatelnu MěÚ epodatelna@milevsko-mesto.cz | 382 504 111 | pí Kolínová.