Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Město Milevsko se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.milevsko-mesto.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.milevsko-mesto.cz

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1 Textové alternativy).
  • Některé starší dokumenty v netextovém formátu jsou bez textových alternativ, typicky skeny ve formátu PDF (Pravidlo 1.1 Textové alternativy).
  • Na stránkách naleznete videozáznamy z jednání zastupitelstva, které postrádají titulky (Pravidlo 1.2 Multimediální prvky závisející na čase).
  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu - pouze z textu odkazu).

Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti nebude z důvodu nepřiměřené zátěže realizováno, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 18.9.2020

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného městem Milevskem.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

it@milevsko-mesto.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Další vhodné informace k přístupnosti

Publikované soubory

Vzhledem k povaze těchto stránek nesměřují všechny odkazy pouze na webové stránky, ale také na obecné soubory a tyto soubory je možné zobrazit v externích aplikacích:

PDF - Prohlížení souborů v tomto formátu umožňuje většina moderních webových prohlížečů přímo, anebo můžete použít prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

DOC, DOCX - Dokumenty formátu Microsoft Office Word

XLS, XLSX - Dokumenty formátu Microsoft Office Excel

K prohlížení dokumentů formátu Microsoft Office je možné použít balíky svobodného software typu Libre Office (uživatelé OS Windows, Linux) nebo aplikace z Microsoft Store (DOC Viewer Free, XLS Viewer Free, apod.). Uživatelé macOS mohou k otevření těchto dokumentů použít aplikace Pages a Numbers.