O městě > Výročí 840

Výročí 840 

V roce 2024 si v Milevsku připomeneme 840. výročí první písemné zmínky o našem městě. Roku 1184 byla totiž uzavřena smlouva mezi pražským biskupem Jindřichem Břetislavem a Jiřím z Milevska (Georii in Myleuzc) o směně několika biskupských vesnic za čtyři vsi Jiřího z Milevska. Rozhodli jsme se připomenout toto výročí zpracováním kalendária, jež chce mapovat zajímavé události z milevských dějin každý měsíc den po dni. Nejde o žádné vědecké dílo. Jsou zde zachyceny události důležité i obyčejné, věci velmi staré i téměř současné. Přesto věříme, že tato směsice událostí, jež dokumentuje milevské dny všední i sváteční, naše čtenáře zaujme. 
Kolektiv Milevského muzea

 

     MILEVSKÉ KALENDÁRIUM