O městě > Organizace ve městě > Spolky v Milevsku

Spolky v Milevsku


Dům dětí a mládeže Milevsko

Zájmové kroužky, volnočasové aktivity, letní tábory, akce pro děti, soutěže MŠMT, turnaje, kurzy a dílny.

Vedoucí pracoviště DDM Milevsko, vedoucí Žlutého oddělení
Zdeňka Slabová |  777 339 923 | slabova@ddmmilevsko.cz

Vedoucí Zeleného oddělení
Kateřina Štolzová | 777 339 990 | zelene@ddmmilevsko.cz

WEB: www.ddmmilevsko.cz
FB: www.facebook.com/ddmmilevsko/

Fotografická koláž činností DDM Milevsko


MAŠKARNÍ SDRUŽENÍ - spolek pro udržování tradic v Milevsku

Ilustrační foto Milevských maškartel. 382524318

Předseda spolku: Karel Procházka, tel.: 608 638 757
Jednatel spolku: Vít Kratochvíl, tel. 776 33 88 55
www.milevskemaskary.cz

Ve sdružení se seskupili lidé, kteří udržují starou tradici milevských maškar. Nejdůležitější akcí každého roku je pořádání masopustního maškarního průvodu. Kromě toho sdružení zajišťuje pro děti akci Cesta pohádkovým lesem, mikulášskou nadílku a 30. dubna upalování čarodějnice. Sdružení má velké množství kostýmů a masek, které využívá při svých akcích a půjčuje je zájemcům na karnevaly a maškarní plesy. Spolupracuje s podobnými spolky v jižních Čechách a zúčastňuje se jejich akcí.

Milevské maškary

Dlouhán na tradičních Milevských maškarách


Spolek pro rozvoj kultury

Nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko
tel.: 382523060
www.kultura-milevsko.cz

Spolek existuje od začátku devadesátých let. Sdružuje zájemce o kulturní činnost z řad občanů, jeho členy jsou ale i ředitelé profesionálních městských kulturních zařízení (Městská knihovna, Dům kultury), s nimiž spolek úzce spolupracuje.

Hlavní činnost:

  • zajišťování organizační a finanční podpory kulturních aktivit ve městě Milevsko a jeho regionu

Vedlejší (hospodářská) činnost:

  • příprava a realizace vybraných kulturních projektů vlastními prostředky a za přispění členů spolku
  • vydavatelská činnost
  • pořádání koncertů, výstav, divadelních představení a dalších akcí podobného charakteru

Spolek pro mezinárodní spolupráci

Nádražní 846, 399 01 Milevsko
tel.. 382524224

Spolek existuje od roku 1995. Vznikl jako sdružení zájemců o aktivity spojené s podporou rostoucí mezinárodní spolupráce města a regionu.

Hlavní činnost:

  • udržování kontaktů se zahraničními partnery
  • vyhledávání možností nových projektů
  • kontakt s orgány Evropské unie, zejména s direktoriátem 10. odpovědným za spolupráci regionů
  • zpracovávání podkladů pro grantové podpory zahraničních aktivit

Díky aktivitám spolku probíhají pravidelné výměny pěveckých a hudebních sdružení, sportovců, byly navázány podnikatelské kontakty, proběhly výměnné akce a společné účasti v programech EU.

Dobrá spolupráce spolku, samosprávy města a regionálního sdružení obcí umožnila připravit rovněž uzavření twinningové smlouvy v roce 2000.


Dětské umělecké studio Milevsko

Logo - Dětské umělecké studio MilevskoAlšova 952, 399 01 Milevsko tel.: 382521468
dus@milevsko.cz

Dětské umělecké studio bylo založeno v roce 1996 jako sdružení dětí, studující mládeže a rodičů. Zabývá se kulturními potřebami členů studia. Studio připravuje projekty a hmotné zabezpečení domácích a mezinárodních aktivit jednotlivých sekcí.

Logo - Hlásek MilevskoHlásek - Milevsko

Dětský divadelní soubor. Účastnil se festivalů v Portugalsku a Francii.

 

Logo - Zvonci ZběšičkyZvonci - Zběšičky

Soubor mentálně postižené mládeže z Ústavu sociální péče pro mládež ve Zběšičkách.

 

Logo - ARTART

Výtvarný obor. Široké výtvarné zaměření - malba, kreslení, modelování.

 

Logo - Komorní souborKomorní soubor

Komorní flétnový soubor. Úzce spolupracuje s divadelním souborem.

 


Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Milevsko

Logo - Junáktel.: +420 605 514 100
info@junakmilevsko.net
www.junakmilevsko.net

Sdružení má zhruba 50 členů, z toho kolem třiceti do 18 let věku. Je tvořeno jedním oddílem dívčím, jedním chlapeckým a jedním oddílem old skautů. Klubovna je v prostorách 1. základní školy T. G. Masaryka.

Kromě obvyklé skautské činnosti se členové každoročně účastní organizace humanitárních sbírek (Květinový den a další), čistí Milevský potok a podílejí se na přípravě betlému na náměstí E. Beneše. Vyvrcholením činnosti je každoroční letní tábor.


Pionýrská skupina Havráňata

Logo - Pionýrská skupina HavráňataAlena Raková, Růžová 383, 399 01 Milevsko
tel.: 382521056

Sdružení dětí a jejich přátel má kolem 25 členů. Děti vychovává k životu v přírodě a k soužití s ní. Zaměření sdružení je turisticko-přírodovědné, orientace na život v přírodě je inspirována odkazem E. T. Setona.

Vrcholem činnosti jsou v každém roce jsou jarní, letní a zimní tábory. Jejich účastníci vždy bydlí v indiánských týpí.


MILÍSEK - Centrum mladé rodiny Milevsko

Logo - MilísekCentrum mladé rodiny Milísek o.s.
Sažinova 763, 399 01 Milevsko
www.centrummilisek.czcentrummilisek@email.cz
IČO: 22835873
bankovní spojení: 43-5737220297/0100, KB Milevsko

Jste na mateřské nebo rodičovské dovolené? Jste aktivní, hraví, ale dochází vám inspirace? Chcete změnu? Pak je tu Milísek právě pro vás!

Kdo jsme? Jsme občanské sdružení Centrum mladé rodiny Milísek, které bylo založeno v září 2009. Je to nezisková organizace, která vznikla za laskavé podpory našich milých sponzorů, kterým věnujeme zvláštní prostor na našich webových stránkách.

Proč? Fungující zařízení tohoto typu v Milevsku do nedávné doby chybělo. Zažily jsme to jako maminky na mateřské na vlastní kůži.

Kdo je cílovou skupinou našeho centra? Těhotné ženy, rodiče, děti zejména do cca 6ti let, matky na MD, tatínkové na RD. Milísek je ale organizace otevřená všem generacím, která chce poskytovat otevřené a bezpečné místo pro rodiny ze všech vrstev společnosti.Cílem je umožit začlenění i sociálně slabých rodin, matek samoživitelek, rodičů s postiženými dětmi,...

Co je u nás samozřejmostí? Vybavený kuchyňský koutek pro uvaření čaje a kávy, ohřátí dětské stravy, zajištění pitného režimu pro všechny, židličky ke krmení dětí, přebalovací pult.
Ilustrační fotografie činností centra MilísekIlustrační fotografie činností centra Milísek