Leden

1. 1. 1850 Milevsko se stalo sídlem nově vytvořeného soudního a politického okresu, zřízen okresní soud
1. 1. 1902 začal být v Milevsku vydáván v tiskárně Josefa Krätzera časopis Králíkář českoslovanský od J. V. Kálala
1. 1. 1937 začal v Milevsku vycházet časopis Zájmy Milevského kraje
1. 1. 1951 přejmenována Gottwaldova městská veřejná knihovna a čítárna na Okresní lidovou knihovnu
1. 1. 1959 vznikl závod Koh-i-noor 1. 1. 1976 bylo v Milevsku zřízeno detašované pracoviště OVPÚ - profesionální hasiči – veřejný požární útvar 1. 1. 2010 začaly platit v Milevsku parkovací karty s časovým omezením
2. 1. 1901 byl schválen na schůzi okresního zastupitelstva rozpočet příjmů a vydání okresu Milevského na rok 1901. Příjem činil 1200 K, vydání činilo 35 471 K. Rozpočet obnášel schodek 34 271 K.
3. 1. 1951 zřízeny při milevských školách družiny mládeže a v bývalém hostinci Habartově na náměstí otevřena školní stravovna
3. 1. 1958 zahájení provozu pravidelného vysílání rozhlasu po drátě, vysílání probíhalo vždy v pátek odpoledne
4. 1. 1914 čtenářsko-ochotnická jednota v Milevsku pořádala v sále hostince u Bílého koně koncert, účinkoval koncertní mistr orchestru pražské konzervatoře pan František Kudláček a žák L. Švarc
5. 1. 1938 schváleny stanovy Místního sdružení Svazu skautů a skautek Republiky československé pro Milevsko a okolí
6. 1. 1929 se konal v sále U Bílého koně 5. lidový ples v Milevsku, pouze pro zvané
6. 1. 1951 pořádal Okresní výbor KSČ v Sokolovně Ples pracujících
6. 1. 1989 se v K. P. ZVVZ konal Ples mládeže
7. 1. 1730 uprchl ve strachu před trestem z milevského vězení zloděj Jan Růžička, aniž tušil, že císař mu několik dní předtím za jeho zlé skutky udělil milost
8. 1. 1939 Junáci-skauti uspořádali první lyžařské závody v Milevsku
9. 1. 1948 ve věku 90 let zemřela paní Terezie Mařánková, vdova po bývalém milevském hejtmanovi Antonínu Mařánkovi, matka spisovatele Jiřího Mařánka
10. 1. 1935 v Milevsku začal fungovat poštovní úřad v nové budově čp. 7 vedle spořitelny (dnes Policie ČR)
10. 1. 1941 zrušeno na základě protižidovských zákonů čestné občanství Gustava Königa, továrníka z Vídně, velkého příznivce města, který za první republiky daroval 30 000 K na elektrifikaci Milevska
10. 1. 2003 zahájena výstava milevského malíře Oldřicha Pejši 11. 1. 1971 Václav Voříšek zvolen předsedou národního výboru v Milevsku
12. 1. 1891 se v Milevsku narodil spisovatel Jiří Mařánek
12. 1. 2004 otevřen v ulici 5. května za přítomnosti předsedy vlády Vladimíra Špidly Dům s pečovatelskou službou
13. 1. 1946 bylo na mimořádné schůzi MNV v Milevsku obnoveno čestné občanství města Milevska prezidentu Dr. T. G. Masarykovi a Dr. Edvardu Benešovi
14. 1. 1940 pražský rozhlas vysílal z děkanského kostela v klášteře přímý přenos vánoční mše pastýřské, kterou složil kolem roku 1900 milevský regenschori Václav Kudláček