O městě > Životní prostředí > Dětská hřiště

Dětská hřiště

Na území města Milevska se nachází 9 centrálních veřejně přístupných dětských hřišť určených pro věkovou kategorii 3-15 let.
Od roku 2004 probíhá optimalizace dětských hřišť – bylo vybudováno 7 zcela nových hřišť, dvě hřiště jsou postupně obnovována – staré prvky jsou nahrazovány novými, které splňují platné normy. Staré prvky, které nevyhovují bezpečnostním standardům, jsou postupně rušeny.
Dětská hřiště jsou při běžném používání vystavována různým vlivům a specifickému namáhání. Vzhledem k tomu, že jsou mnohdy navštěvována vandaly, je péče o ně finančně i časově náročná. Všechna hřiště jsou pravidelně kontrolována a průběžně opravována. Pravidelné týdenní a tříměsíční kontroly provádí Služby Města Milevska a jedenkrát ročně je prováděna kontrola odborně způsobilou osobou, která sleduje soulad s platnými právními předpisy tak, aby byla zajištěna bezpečnost jednotlivých prvků. Přesto žádáme návštěvníky hřišť, aby při zjištění, že je na hřišti něco poškozeného či nebezpečného, upozornili na tyto závady na některém telefonním čísle uvedeném v návštěvním řádu. 

 
DH ulice 5. května.pdf (PDF)
Vytvořeno: 22.5.2013
 
DH staré sídliště.pdf (PDF)
Vytvořeno: 29.1.2015
 
DH Písecké předměstí.pdf (PDF)
Vytvořeno: 27.5.2013
 
DH park u Suchanova rybníka.pdf (PDF)
Vytvořeno: 27.5.2013
 
DH park Písecké předměstí.pdf (PDF)
Vytvořeno: 27.5.2013
 
DH Libušina.pdf (PDF)
Vytvořeno: 19.2.2017
 
DH Komenského.pdf (PDF)
Vytvořeno: 22.5.2013
 
DH Hůrka.pdf (PDF)
Vytvořeno: 22.5.2013

Upravit soubor