O městě > Životní prostředí > Problematika toulavých a nalezených koček

Problematika toulavých a nalezených koček

V souvislosti s množícími se podněty občanů ohledně toulavých koček schválila Rada města Milevska svým usnesením následující postup:

V případě nálezu toulavých, či nalezených koček je možné kontaktovat Městskou policii Milevsko (tel.: 382 521 389), která na základě konzultace s Odborem životního prostředí a smluvní veterinární lékařkou rozhodne o dalším postupu (ošetření, kastrace a následné vypuštění do původní lokality, příp. umístění do náhradní péče, apod.)