O městě > Krizové řízení > Výklad pojmů

Výklad pojmů

Důležité | Základní pojmy | Povodňové stavy | Ostatní nebezpečí

Varování

Varovný signál „Všeobecná výstraha“ – kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin, může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Následovat bude mluvená tísňová informace. Podle významu a rozsahu hrozící nebo nastalé mimořádné události zazní mluvená tísňová informace z místních rozhlasů, vozidel integrovaného záchranného systému nebo z hromadných sdělovacích prostředků regionálního či celostátního významu.

všeobecná výstraha - vizualizace

Tři základní kroky k ochraně po zaznění varovného signálu „Všeobecná výstraha“ jsou:

 • ukrytí se v nejbližší budově
 • uzavření a utěsnění dveří a oken
 • zapnutí rádia a televize

Signál „Zkouška sirén“ – nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin. Jedná se o ověřování provozuschopnosti sirén. Provádí se zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin. Není varovným signálem pro obyvatelstvo.

zkouška sirén - vizualizace


Signál „Požární poplach“ - přerušovaný tón sirény po dobu 60 vteřin (u elektronických sirén napodobuje zvuk HÓ-ŘÍ). Slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Není varovným signálem pro obyvatelstvo.

požární poplach - vizualizace


Evakuační zavazadlo

Podle možností, času na přípravu a způsob přepravy si vezmi přiměřené množství zásob k životu mimo domov:

 • peníze, platební karty a cennosti, průkaz zdravotního pojištění, řidičský průkaz, pojistné smlouvy a jiné osobní dokumenty
 • toaletní a hygienické potřeby, léky a předpisy na ně
 • kompletní náhradní oblečení, obutí a prádlo s ohledem na počasí
 • zásobu konzervovaného a baleného trvanlivého jídla, baleného pití (ne skleněného)
 • jídelní nádobí a příbor, nůž – otvírač konzerv
 • přenosné rádio, elektrickou svítilnu, mobilní telefon – vše se zdroji
 • spací pytel či deku, nafukovací lehátko či karimatku, polštářek
 • potřeby pro odpočinek a zabavení, zejména dětí
 • bereš-li zvířata, potom v kleci nebo s náhubkem a na vodítku – nezapomeň na jídlo pro ně

vše ulož do batohu či kufru, dětem označ jmenovkou (případně je samotné označ jménem a adresou)

Nemáš-li dostatek svých zásob, v příjmovém místě se o tebe a tvou rodinu postarají.