Útulek pro kočky města Milevska

Útulek pro kočky města Milevska

 

Název útulku: Útulek pro kočky města Milevska

Sídlo útulku: Městský areál ČOV, p.č. 2619, k. ú. Milevsko

Registrační číslo: CZ 31C04258

 

Provoz útulku / služby v útulku

Městský úřad Milevsko, Nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, IČ 00249831

Pondělí – pátek, vždy až po telefonické dohodě s vedoucím útulku nebo zaměstnanci útulku.

Telefon do útulku: 702 232 712

Služba pro odchyt koček: denně na lince Městské policie Milevsko

Odpovědná osoba: Václav Barda, Gustav Tomášek, Městská policie Milevsko (odborná způsobilost)

Služba pro odchyt koček: denně na lince Městské policie Milevsko 737 104 903 (stálá služba), pro případ nouzových situací tísňová linka městské policie 156

 

Co útulek zajišťuje

Útulek pro kočky města Milevska (dále jen „útulek“) slouží jako zařízení pro dočasné umístění koček v nouzi, tj. koček zraněných, opuštěných koťat, která se o sebe nedokáží postarat a koček šlechtěných u kterých je zřejmé, že mají majitele, který není momentálně znám, nalezených na katastrálním území města Milevska a dále jako azyl pro rekonvalescenci kastrovaných koček v rámci plánovaného kastračního programu města Milevska.

Do útulku mohou být také umístěny kočky přímo závislé na péči člověka ze zájmových chovů, a to pouze z katastrálního území města Milevska, které byly odebrány majiteli pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Útulek zajišťuje potřebnou chovatelskou péči do doby, než se o nalezené zvíře přihlásí původní majitel, příp. než zvíře převezme nový osvojitel nebo se po vyhlášení nálezu kočky a provedení kastrace (pokud veterinární lékař dovolí) kočka vypustí do vhodné lokality jejího odchytu, příp. jiného vhodnějšího místa.

 


Nalezená zvířata

Odkaz na zvířata nalezená na území města Milevska.

 

Kočky k adopci

Dlouhosrstá kočička k adopci - REZERVACE

Krásná dlouhosrstá kočička ve středním věku hledá láskyplný domov. Je mazlivá, čistotná, má kýlu, co se nedoporučuje operovat, ale kočce nepřekáží. Pouze do bytu. 702 232 712.

Mapa