Panoramatický pohled na město Milevsko - zvětšit na celou obrazovku

Aktuálně

Nad postřehy občanů 25.09.2023

Co je nového v Milevsku? To se dozvíte ve 112. dílu našeho pořadu!

Nový Územní plán Milevsko

Zastupitelstvo města Milevska, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 stavebního zákona, vydalo na svém zasedání dne 06.09.2023, svým usnesením č. 104/23 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Milevsko formou opatření obecné povahy.

Pozvánka na Burzu škol v Táboře

Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Úřadem práce ČR zve žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče na každoroční přehlídku středních škol, odborných učilišť a firem. V jeden den, na jednom místě, představí studijní obory a aktuální informace o studiu více jak 40 středních škol a učilišť z regionu.

Milevsko druhé v soutěži „Jihočeši třídí odpady“

V celokrajské soutěži ve třídění odpadů se Milevsko v kategorii měst nad 7 000 obyvatel umístilo letos na druhé příčce se ztrátou pouze několika málo bodů za městem Vimperk. Soutěž pod záštitou Krajského úřadu JčK, které se letos zúčastnilo celkem 595 obcí a měst, probíhá již šestnáctým rokem.

Anděl Strážný – tísňová péče

Organizace Anděl Strážný pomáhá seniorům, dlouhodobě nemocným lidem, osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám prostřednictvím mobilního monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem napojeným 24 hodin denně na dispečink.

Záznam z 9. jednání ZMM

Záznam z 9. jednání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu 6. září 2023.

Oznámení o nálezu věci - svazek 7 ks klíčů s přívěskem

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Milostivé léto III

Vyřešte si své dluhy na daních či sociálním pojištění. Bližší informace na www.milostiveleto.cz nebo na telefonním čísle 770 600 800.

WANTED: třiďte kovové obaly

Informační kampaň zaměřená na sběr kovových obalů. Kampaň je určena především návštěvníkům Jihočeského kraje a je složená z několika souběžných akcí. 

Sbírejme použité oleje a tuky

Na třídění odpadu jsme si již všichni zvykli. Nebo alespoň většina z nás. Třídíme papír, sklo, plast a další suroviny. A co takové jedlé oleje a tuky?

Další aktuality

Upozornění

Přerušení dodávky elektrické energie v říjnu

Přerušení dodávky elektrické energie v říjnu

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude během měsíce října přerušena dodávka elektrické energie v několika lokalitách města Milevska.

EVIDENCE UKRAJINSKÝCH VOZIDEL

EVIDENCE UKRAJINSKÝCH VOZIDEL

Občané Ukrajiny mají nově povinnost evidovat vozidlo, které užívají na území ČR (nemusí být majiteli), a to nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění. Občané Ukrajiny, kteří zde již pobývají, mohou vozidla do systému registrovat od 1. října 2023.

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE

V souvislosti s rekonstrukcí sjezdu a nájezdu z ulic Masarykova a Petrovická na silnici I/19 ve dnech 02.10. – 07.10.2023 budou oba tyto sjezdy postupně úplně uzavřeny. Objížďka je vedena po silnici I/19, dále po „spojce“ a ulicí 5. května do města, analogicky je pak navržena trasa objížďky pro druhý směr.

Nález pěti koťat

Nález pěti koťat

Hledá se majitel těchto krásných 6 - 7 týdnů starých koťátek, která se včera toulala se svou maminkou v obci Velká u Milevska. Majitel se může obrátit na služebnu městské policie v Milevsku.

Rekonstrukce ulice Sokolovská

Rekonstrukce ulice Sokolovská

Upozorňujeme řidiče a obyvatele na úplnou uzavírku komunikace II. třídy v ulici Sokolovská v úseku od vjezdu do areálu bytových domů „na jatkách“ po křižovatku s ulicemi Jarlochova a Č. Holase, a to v období od 18.09.2023 do první poloviny prosince tohoto roku z důvodu 1. etapy rekonstrukce.

Nález mladého kocourka

Nález mladého kocourka

Hledá se majitel mladého kocourka, který se 15.09.2023 pohyboval okolo rybníka Kubík v Milevsku. Majitel se může obrátit na městský útulek 702 232 712.

Nález mourovaté kočky

Nález mourovaté kočky

Hledá se majitel kočky, která se 15.09.2023 pohybovala okolo rybníka Kubík v Milevsku. Majitel se může obrátit na městský útulek 702 232 712.

Asistenční pes ve výcviku

Asistenční pes ve výcviku

Upozorňujeme klienty Městského úřadu Milevsko, že se naše kolegyně Iveta Kolínová ze živnostenského úřadu zapojila do výcviku budoucího asistenčního psa pro nevidomé. Jedná se o dobročinný projekt a pejsek je Nadačního fondu Mathilda. Proto, prosíme, nebuďte překvapeni, až na dveřích kanceláře č. 210 (budova radnice na náměstí) uvidíte foto s upozorněním.

Přerušení dodávky elektrické energie v září

Přerušení dodávky elektrické energie v září

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude během měsíce září přerušena dodávka elektrické energie v několika lokalitách města Milevska.

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v září - listopadu

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v září - listopadu

Informujeme Vás, že v září - listopadu 2023 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v úseku Tábor - Milevsko s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

Akce v příštích dnech

Webkamera