Panoramatický pohled na město Milevsko - zvětšit na celou obrazovku

Aktuálně

Nad postřehy občanů 15.07.2024

Co je nového v Milevsku? To se dozvíte ve 152. dílu našeho pořadu!

Oznámení o nálezu věci - řetízek z bílého kovu

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Evidence zemědělských podnikatelů

Oznamujeme občanům, že od 01.07.2024 evidenci zemědělských podnikatelů provádí u obce s rozšířenou působností – Městského úřadu Milevsko živnostenský úřad, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 238.

Aktualizace žádosti o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou

V průběhu července každého kalendářního roku je třeba aktualizovat podanou žádost o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska. Aktualizační dotazník je k dispozici na odboru sociálních věcí Městského úřadu Milevsko nebo na webových stránkách města.

Anketa Hřiště pro psy

Vážení občané, nabízíme Vám možnost zapojit se do diskuse, zda vybudovat v Milevsku hřiště pro vaše čtyřnohé mazlíčky. Vytipovali jsme dvě lokality, kde bychom hřiště pro pejsky mohli zrealizovat. Hřiště by bylo oplocené, aby se psi v tomto prostoru mohli pohybovat na volno a neohrožovali žádné jiné osoby. Zároveň bude vybaveno zábavnými prvky, které pomohou pejskům rozvíjet své dovednosti. Samozřejmě nebudou chybět ani sáčky a koše na psí exkrementy. Vaše názory a nápady nám pomohou rozhodnout, zda je zřízení hřiště pro pejsky v Milevsku skutečně potřebné a vítané. Hlasovat můžete od 1. července do 15. září 2024.

Veřejná sbírka

Město Milevsko ve spolupráci s organizátory Branického EURA pořádá veřejnou sbírku, jejíž jedna polovina bude použita na podporu dětí po zemřelé Anetě Střížové a druhá polovina na úhradu nákladů spojených s léčbou a následnou rekonvalescencí malého Viktora Mikoty.

Vítání dětí 20.06.2024

Ve čtvrtek 20. června 2024 přivítala  v obřadní síni Městského úřadu Milevsko zastupitelka města Mgr. Marie Jarošová  třináct nových občánků města. Již tradičně tuto malou slavnost zpestřily krátkým kulturním programem děti z MŠ Sluníčko a jako vždy byla dárkem pro děti kytička, „Rodný list Jihočecha“ a finanční dar ve výši 7.000 Kč, na kterém se rovným dílem podílí město Milevsko a Jihočeský kraj.

Záznam z 17. jednání ZMM

Záznam z 17. jednání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu 19. června 2024.

Oznámení o nálezu věci - bankovky

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Sepekovský poklad

Milevské muzeum ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku vás srdečně zve na výstavu Sepekovský poklad. Jeden z největších nálezů stříbrných mincí (brakteátů) v milevském regionu. Výstava se koná v Milevském muzeu od 18. června do 8. září 2024.

Sportovní hry mateřských škol 2024

Ve čtvrtek 13. června 2024 uspořádalo město Milevsko na hřišti 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko 14. ročník Sportovních her mateřských škol. Her se zúčastnilo 12 družstev s celkovým počtem 120 dětí, které soutěžily v pěti disciplínách, při kterých podaly mimořádné sportovní výkony.

Nabídka zaměstnání

Starosta města Milevska vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa STRÁŽNÍK Městské policie Milevsko.

Oznámení o nálezu věci - prstýnek z bílého kovu

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Další aktuality

Upozornění

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v červenci

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v červenci

Informujeme Vás, že v červenci 2024 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Tábor - Milevsko s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

Přerušení dodávky elektrické energie v červenci

Přerušení dodávky elektrické energie v červenci

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude během měsíce července přerušena dodávka elektrické energie v několika lokalitách města Milevska.

Pozor na africký mor prasat!

Pozor na africký mor prasat!

Od 1. ledna 2024 bylo v České republice potvrzeno již 12 případů afrického moru prasat u prasat divokých (u osmi ulovených a čtyř uhynulých) a v posledních týdnech případů přibývá.

Nález čtyř koček

Nález čtyř koček

Hledá se majitel kočky/koček nalezených 10.5.2024 v obci Velká u Milevska. Černobílé kočky byly při odchycení ve vysokém stupni gravidity, jedna s již narozenými 4 koťaty ležící ve veřejné zeleni. Mourovatobílý kocourek byl vyhublý a nemocný, ale kontaktní. Majitel se může obrátit na útulek pro kočky města Milevska 702232712.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

V souvislosti s realizací stavby „Most ev. č. 12130-1 v Božeticích“ bude provedena úplná uzavírka silnice III/12130 v km 1,920 – 1,970 provozního staničení v době od 13.05.2024 do 30.11.2024. Objízdná trasa je vedena od křižovatky III/12130 x I/19 po silnici I/19 přes Sepekov na křižovatku I/19 x III/12128 v Milevsku, dále po silnici III/12128 přes obec Přeštěnice na křižovatku III/12128 x III/12130 a dále po III/12130 do obce Božetice. V opačném směru je objízdná trasa totožná.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA - ul. Sokolovská

ÚPLNÁ UZAVÍRKA - ul. Sokolovská

Upozorňujeme občany, že z důvodu pokračování prací dojde od 14. května 2024 k úplné uzavírce horního úseku Sokolovské ulice až k Husovu náměstí. 

Upozornění pro občany - ul. Sokolovská

Upozornění pro občany - ul. Sokolovská

Opět žádáme občany, aby se nepohybovali v prostoru stavby v ulici Sokolovská. Po stavbě se pohybuje těžká technika, hrozí velké nebezpečí úrazu. V předchozích dnech došlo téměř k tragické události. Prosíme Vás tedy, abyste neohrožovali své životy a zdraví, zároveň nezpůsobily problémy dělníkům na stavbě, především řidičům strojů.

Nález kočičky

Nález kočičky

Hledá se majitel kočičky nalezené v ulici Karlova. Majitel se může obrátit na útulek pro kočky města Milevska 702232712.

Varování před podvodnými telefonáty a SMS imitujícími finanční úřad

Varování před podvodnými telefonáty a SMS imitujícími finanční úřad

Upozornění Finanční správy na podvodné telefonáty (tzv. vishing), které se v těchto dnech ve velkém šíří po celé České republice.

Změny JŘ platné od 03.03.2024

Změny JŘ platné od 03.03.2024

Přehled změn autobusových jízdních řádů platných od 03.03.2024 na linkách v závazku veřejné služby.

Rekonstrukce ulice Sokolovská - 2. etapa

Rekonstrukce ulice Sokolovská - 2. etapa

Upozorňujeme řidiče a obyvatele na 2. etapu oprav sítí a komunikace v ulici Sokolovská, která bude probíhat v období od března až do prosince 2024.

Nález kocoura

Nález kocoura

Hledá se majitel kocoura nalezeného dnes u rybníka Kubík. Majitel se může obrátit na městský útulek 702 232 712.

Nález kočičky

Nález kočičky

Hledá se majitel asi 8 měsíců staré černé kočičky odchycené ve středu 6. prosince 2023 na Pytláku. Majitel se může obrátit na služebnu městské policie v Milevsku.

Akce v příštích dnech

Webkamera