Panoramatický pohled na město Milevsko - zvětšit na celou obrazovku

Upozornění

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
VOLBY 2020 - Informační leták - Jak volit?

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

V souvislosti s realizací stavby „Parkoviště v ul. Komenského - Kpt. Nálepky" bude provedena úplná uzavírka ulice Kpt. Nálepky v úseku od křižovatky s ul. J. A. Komenského a s ul. Družstevní v době od 29.06.2020 do 03.07.2020 . Průchod pěších po chodníku u křižovatky ul. Kpt. Nálepky a ul. J. A. Komenského bude v době od 02.07.2020 do 30.09.2020 regulován.

Upozornění pro poplatníky místních poplatků

Upozornění pro poplatníky místních poplatků

Oznamujeme poplatníkům poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů, kteří ještě nemají uhrazenu svojí poplatkovou povinnost za rok 2020, aby tak urychleně učinili.

Informace pro řidiče

Informace pro řidiče

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí mostu ev. č. 29-009 přes říčku Smutnou na silnici I/29 Písek – Tábor bude v období od 01.06.2020 do 31.08.2020 vedena veškerá doprava objízdnými trasami, mimo jiné přes naše město – viz. situace. Kompletní dopravně-inženýrské opatření, včetně rozmístění dopravních značek souvisejících s objížďkou v obou okresech, bude zveřejněno na úřední desce města Milevska.

Upozornění pro podnikatele

Upozornění pro podnikatele

Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

V souvislosti s realizací stavby „Oprava mostu ev. č. 105-029 na silnici II/105 Počepice“ bude provoz na trase Milevsko – Petrovice - Sedlčany po dobu stavby veden po objízdných trasách. Termín realizace stavby je od 20.04.2020 do 30.11.2020.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Od 14.4.2020 započnou práce na rekonstrukci elektrického vedení nízkého napětí v ulici Sokolovská. Dojde k uložení vzdušného vedení do země. Práce budou prováděny v úsecích cca 30 m a omezení bude částečné, a to pouze pro chodce. Předpoklad dokončení prací je do 30.6.2020.

Upozornění pro cestující

Upozornění pro cestující

Z důvodu rekonstrukce ul. Nádražní dojde od 3. 12. 2019 k trvalé změně obsluhy autobusové zastávky a to následovně:
Zrušení autobusové zastávky:
Nádražní sídl. rozc. (směr Sepekov), Milevsko
Náhradní zastávka:
Mírové nám. u Věžáku, Milevsko

Aktuálně

Odchyt a kastrace toulavých koček

Během letošního října bude opět proveden odchyt a následná kastrace toulavých koček. Odchyt koček bude prováděn prostřednictvím městské policie opět v lokalitách. J. A. Komenského, B. Němcové, u veřejných záchodů na autobusovém nádraží a na starém sídlišti.

Revitalizace zeleně na Píseckém předměstí

Informace o projektu obnovy stávajících ploch zeleně, doplnění stromového a keřového patra, zvýšení stability stávající zeleně vhodným ošetřením, a tím zlepšení funkčního stavu významného prvku zeleně v propojeném systému zeleně v sídle.

Revitalizace zeleně v ulici Sokolovská

Informace o plánované revitalizaci zeleně v části ulice Sokolovská. Záměrem navrhované revitalizace je podpora dlouhodobé udržitelnosti zeleně spočívající v odstranění nevhodných dřevin, ošetření stávající perspektivní zeleně a dosadbě druhů vhodných do změněných klimatických podmínek.

Nový webový portál FOTOHISTORIE MILEVSKA

Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku ve spolupráci s Milevským muzeem a za přispění města připravil internetový portál www.fotomilevsko.cz - stálou galerii historických i současných fotografií města, která se postupně doplňuje a rozšiřuje. Uspořádána je podle ulic či lokalit a stáří fotografií. Je otevřená i příspěvkům veřejnosti – fotografiím a vzpomínkám, které se k jednotlivým místům a snímkům vážou.

Regenerace zeleně v části ulice J. A. Komenského

Informace o plánované regeneraci zeleně v části ulice J. A. Komenského, a to mezi domy č. p. 969 – 980 a před vchody č. p. 1127 – 1134.

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků

Informace o rozhodnutí MF z důvodu mimořádné události, kterým je mimo jiné prodlouženo období tolerovaného pozdního podání přiznání k dani z příjmů do 18.8.2020.
Rozhodnutí dále souhrnně zahrnuje promíjení vztahující se k dani z nabytí nemovitých věcí, k dani z přidané hodnoty, ke správním poplatkům, k úrokům z prodlení, k úrokům  z posečkané částky, k  pokutám za pozdní podání přiznání a  k pokutám za neoznámení osvobozeného příjmu. V některých případech promíjení  dochází k prodloužení období až do 31.12.2020.

Více ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí zde

Komunikujte s úřady online, zdarma a bezpečně

Chcete se vyhnout osobnímu jednání s úřady a vyřídit si své záležitosti odkudkoli, kde je dostupný internet? Zvažte elektronickou formu komunikace s úřady státní správy prostřednictvím datových stránek. Jak na to, a co vše můžete vyřídit z pohodlí domova, se dozvíte na informačním webu: www.datoveschranky.info

PODĚKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JčK Milevsko

Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování všem, kteří nám v této nelehké době vyjadřují podporu a jsou trpěliví při mírně odlišném řežimu práce ZZS. Zejména bychom chtěli poděkovat @ Restaurace-sporthotel Milevsko, která nám po celou dobu výjimečného stavu zdarma dodává obědy s dovážkou až přímo na naší stanici. A ZVVZ Group a.s., která nám hned na začátku epidemie poskytla některé ochranné pomůcky a kontaktuje nás pravidelně i teď, zda něco nepotřebujeme. Děkujeme i drobným dárcům za šití roušek, dodávku plastových štítů, respirátorů nebo upečení velikonočního beránka a pod.

Vážíme si toho a děkujeme.

Vaši záchranáři.

Aktualizace ceníků v oblasti odpadového hospodářství s platností od 1.4.2020

Informace o aktualizaci ceníků Služeb Města Milevska spol. s r.o. v oblasti odpadového hospodářství v souvislosti s navyšujícími se cenami práce, služeb a materiálu ve všech odvětvích.

Upozornění o splatnosti místních poplatků e-mailem

Přejete si dostávat upozornění o splatnosti místních poplatků e-mailem? Vyplňte přiložený formulář.

Další aktuality

Akce v příštích dnech

Webkamera