Upozornění

Nařízení mimořádného opatření KHS Jčk č. 1/2020

Nařízení mimořádného opatření KHS Jčk č. 1/2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27. července 2020 vydané za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19 postupem podle § 85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje, že ve dnech 6./7., 15./16., 16./17., 17./18. a 18./19. srpna 2020 vždy od 22:10 do 4:20 hodin se bude konat noční výluka v úseku Tábor – Balkova Lhota na trati 201 Tábor - Ražice. Uvedené vlaky budou nahrazeny náhradní dopravou v úseku Tábor – Balkova Lhota a opačně. Spoj za vlak 8420 bude ráno odjíždět o 10 minut dřív.

Přerušení dodávky elektrické energie

Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude ve dnech 30.07.2020 až 04.09.2020 přerušena dodávka elektrické energie ve více oblastech města Milevska. Pro podrobnosti klikněte zde.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

V souvislosti s realizací stavby „Parkoviště v ul. Komenského - Kpt. Nálepky" bude provedena úplná uzavírka ulice Kpt. Nálepky v úseku od křižovatky s ul. J. A. Komenského a s ul. Družstevní v době od 29.06.2020 do 03.07.2020 . Průchod pěších po chodníku u křižovatky ul. Kpt. Nálepky a ul. J. A. Komenského bude v době od 02.07.2020 do 30.09.2020 regulován.

Upozornění pro poplatníky místních poplatků

Upozornění pro poplatníky místních poplatků

Oznamujeme poplatníkům poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů, kteří ještě nemají uhrazenu svojí poplatkovou povinnost za rok 2020, aby tak urychleně učinili.

Informace pro řidiče

Informace pro řidiče

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí mostu ev. č. 29-009 přes říčku Smutnou na silnici I/29 Písek – Tábor bude v období od 01.06.2020 do 31.08.2020 vedena veškerá doprava objízdnými trasami, mimo jiné přes naše město – viz. situace. Kompletní dopravně-inženýrské opatření, včetně rozmístění dopravních značek souvisejících s objížďkou v obou okresech, bude zveřejněno na úřední desce města Milevska.

Upozornění pro podnikatele

Upozornění pro podnikatele

Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).

Krajská pomoc zranitelným

Krajská pomoc zranitelným

Jihočeský kraj spolu se starosty obcí připravil pro ohrožené skupiny obyvatel balíček, který obsahuje 2 respirátory třídy FFP2, 10 chirurgických ústenek a látkové ústenky.

Pro více informací klikněte zde.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

V souvislosti s realizací stavby „Oprava mostu ev. č. 105-029 na silnici II/105 Počepice“ bude provoz na trase Milevsko – Petrovice - Sedlčany po dobu stavby veden po objízdných trasách. Termín realizace stavby je od 20.04.2020 do 30.11.2020.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Od 14.4.2020 započnou práce na rekonstrukci elektrického vedení nízkého napětí v ulici Sokolovská. Dojde k uložení vzdušného vedení do země. Práce budou prováděny v úsecích cca 30 m a omezení bude částečné, a to pouze pro chodce. Předpoklad dokončení prací je do 30.6.2020.

Aktuálně

Revitalizace zeleně na Píseckém předměstí

Informace o projektu obnovy stávajících ploch zeleně, doplnění stromového a keřového patra, zvýšení stability stávající zeleně vhodným ošetřením, a tím zlepšení funkčního stavu významného prvku zeleně v propojeném systému zeleně v sídle.

Revitalizace zeleně v ulici Sokolovská

Informace o plánované revitalizaci zeleně v části ulice Sokolovská. Záměrem navrhované revitalizace je podpora dlouhodobé udržitelnosti zeleně spočívající v odstranění nevhodných dřevin, ošetření stávající perspektivní zeleně a dosadbě druhů vhodných do změněných klimatických podmínek.

Nový webový portál FOTOHISTORIE MILEVSKA

Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku ve spolupráci s Milevským muzeem a za přispění města připravil internetový portál www.fotomilevsko.cz - stálou galerii historických i současných fotografií města, která se postupně doplňuje a rozšiřuje. Uspořádána je podle ulic či lokalit a stáří fotografií. Je otevřená i příspěvkům veřejnosti – fotografiím a vzpomínkám, které se k jednotlivým místům a snímkům vážou.

Regenerace zeleně v části ulice J. A. Komenského

Informace o plánované regeneraci zeleně v části ulice J. A. Komenského, a to mezi domy č. p. 969 – 980 a před vchody č. p. 1127 – 1134.

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků

Informace o rozhodnutí MF z důvodu mimořádné události, kterým je mimo jiné prodlouženo období tolerovaného pozdního podání přiznání k dani z příjmů do 18.8.2020.
Rozhodnutí dále souhrnně zahrnuje promíjení vztahující se k dani z nabytí nemovitých věcí, k dani z přidané hodnoty, ke správním poplatkům, k úrokům z prodlení, k úrokům  z posečkané částky, k  pokutám za pozdní podání přiznání a  k pokutám za neoznámení osvobozeného příjmu. V některých případech promíjení  dochází k prodloužení období až do 31.12.2020.

Více ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí zde

Komunikujte s úřady online, zdarma a bezpečně

Chcete se vyhnout osobnímu jednání s úřady a vyřídit si své záležitosti odkudkoli, kde je dostupný internet? Zvažte elektronickou formu komunikace s úřady státní správy prostřednictvím datových stránek. Jak na to, a co vše můžete vyřídit z pohodlí domova, se dozvíte na informačním webu: www.datoveschranky.info

PODĚKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JčK Milevsko

Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování všem, kteří nám v této nelehké době vyjadřují podporu a jsou trpěliví při mírně odlišném řežimu práce ZZS. Zejména bychom chtěli poděkovat @ Restaurace-sporthotel Milevsko, která nám po celou dobu výjimečného stavu zdarma dodává obědy s dovážkou až přímo na naší stanici. A ZVVZ Group a.s., která nám hned na začátku epidemie poskytla některé ochranné pomůcky a kontaktuje nás pravidelně i teď, zda něco nepotřebujeme. Děkujeme i drobným dárcům za šití roušek, dodávku plastových štítů, respirátorů nebo upečení velikonočního beránka a pod.

Vážíme si toho a děkujeme.

Vaši záchranáři.

Aktualizace ceníků v oblasti odpadového hospodářství s platností od 1.4.2020

Informace o aktualizaci ceníků Služeb Města Milevska spol. s r.o. v oblasti odpadového hospodářství v souvislosti s navyšujícími se cenami práce, služeb a materiálu ve všech odvětvích.

Upozornění o splatnosti místních poplatků e-mailem

Přejete si dostávat upozornění o splatnosti místních poplatků e-mailem? Vyplňte přiložený formulář.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2020

Sazba poplatku pro rok 2020 činí 492 Kč za osobu za kalendářní rok. Poplatek je splatný do 30.04.2020 pro osoby přihlášené v obci a do 31.05.2020 pro vlastníky objektů bez trvale žijících osob.

Poplatek ze psů pro rok 2020

Poplatek je splatný do 31.03.2020. Činí-li poplatek více než 600 Kč ročně - je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31.03.2020 a  do 31.08.2020.

Revize katastru nemovitostí

Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění. Přesnost údajů katastru nemovitostí je základním předpokladem prospolehlivě fungující realitní trh a veřejnou správu...

Další aktuality

Akce v příštích dnech

Webkamera