Panoramatický pohled na město Milevsko - zvětšit na celou obrazovku

Aktuálně

Nad postřehy občanů 27.06.2022

61. díl pořadu je plný informací o Milevsku.

Nabídka zaměstnání

Starosta města Milevska vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa „STRÁŽNÍK Městské policie Milevsko“

Vítání dětí 16.06.2022

Ve čtvrtek 16. června 2022  bylo přivítáno dalších 22 nových občánků v hudebním sále DK Milevsko pověřenou  zastupitelkou města Milevska Mgr. Marií Jarošovou. Děti z MŠ Sluníčko se opět postaraly o kulturní program.

Vítání dětí 07.06.2022

V úterý 7. června 2022  bylo na odpolední slavnosti přivítáno 20 nových občánků pověřenou zastupitelkou města Milevska Mgr. Marií Jarošovou. Vítání dětí se uskutečnilo v hudebním sále DK Milevsko a o kulturní program se postaraly již tradičně děti z MŠ Sluníčko.

Nový jízdní řád ČD

Nový jízdní řád ČD na trati 201 Tábor - Ražice platný od 12.06.2022.

Oznámení o nálezu věci - finanční obnos

Město Milevsko vyzývá vlastníka uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15

Oznámení o nálezu věci - svazek klíčů na šňůrce

Město Milevsko vyzývá vlastníka uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.12

Oznámení o nálezu věci - školní penál

Město Milevsko vyzývá vlastníka uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.12

Oznámení o nálezu věci - peněženka s finančním obnosem

Město Milevsko vyzývá vlastníka uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.12

Vyjádření města k uzavírce komunikace Čs. Legií v souvislosti s rekonstrukcí povrchu vozovky

Město Milevsko obdrželo v minulém týdnu k vyjádření žádost od Jihočeského kraje o prodloužení termínu dokončení akce a s tím souvisejícím dopravním omezením z plánovaného termínu 28.5. na 15.6.

Další aktuality

Upozornění

INFORMACE PRO OBČANY

INFORMACE PRO OBČANY

Dne 01.07.2022 od 13:00 do 20:00 hodin proběhne uzavírka ulice Havlíčkova v Milevsku v úseku, který je vyznačen na mapě. V předmětnou dobu se na místě bude odehrávat kulturní akce „Umění v ulici aneb Kamenáč art fest“.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace o dopravním omezení v souvislosti s opravou povrchu místní komunikace v ul. Kpt. Nálepky a ul. Písecké předměstí a v ul. Blechova v Milevsku od č.p. 660 až k č.p. 915 v Milevsku v termínu od 27.06.2022 do 01.07.2022.

Přerušení dodávky elektrické energie v červnu

Přerušení dodávky elektrické energie v červnu

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude během měsíce června přerušena dodávka elektrické energie v několika lokalitách města Milevska.

Oznámení pro řidiče

Oznámení pro řidiče

Na žádost Správy a údržby silnic Jihočeského kraje budou od 13.06.2022 do 11.11.2022 probíhat sanační a rekonstrukční práce na mostě ev. č. 121-013 u Osletína, který je v havarijním stavu a ohrožuje bezpečnost účastníků silničního provozu i vlastníků okolních pozemků. Silnice II/121 tedy bude v místě mostu v tomto termínu uzavřena.

Před 2. základní školou začala výstavba parkoviště

Před 2. základní školou začala výstavba parkoviště

Od 1.6.2022 tak dojde k omezení přístupu k zimnímu stadionu, sportovní hale, hotelu Sport a jídelně a tělocvičně ZŠ. Prosíme veřejnost, aby dbala v okolí stavby maximální opatrnosti a nejlépe využila přístup ke sportovištím z jižní strany areálu, tedy od umělé trávy. Smluvní termín dokončení stavby je do 31.8.2022.

Odběrové místo City Lab přerušuje provoz

Odběrové místo City Lab přerušuje provoz

S ohledem na vývoj pandemie Covid-19 a minimální zájem o testování přistoupila společnost CityLab k přerušení provozu odběrového místa u fotbalového stadionu. V případě nástupu další vlny epidemie a s tím spojené potřeby testování bude provoz opět obnoven.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel XII.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel XII.

Aktuální informace k realizaci stavby „Modernizace silnice II/105 - Milevsko, Veselíčko“ vč. stavby „Modernizace silnice II/105 - Veselíčko - opěrná zeď“.

Upozornění pro odběratele tepla od ZVVZ ENERGO, s.r.o.

Upozornění pro odběratele tepla od ZVVZ ENERGO, s.r.o.

Upozorňujeme odběratele tepla, že od 23. května 2022 do konce měsíce srpna 2022 bude dle zákona prováděno ověření měřičů tepla (centrální měřič celého domu). Měřiče budou demontovány a po ověření cejchovnou opět nainstalovány zpět do jednotlivých objektů. Prosíme odběratele o případnou součinnost při zajištění přístupu k měřičům tepla.

Dlouhosrstá kočka

Dlouhosrstá kočka

Hledá se majitel trojbarevné kočky s dlouhou srstí, která se pohybovala v okolí ul. Sokolovská.
Majitel se může obrátit na Útulek pro kočky města Milevska, tel. 702 232 712.

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v květnu a červnu 2022

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v květnu a červnu 2022

Informujeme Vás, že v květnu a červnu 2022 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Tábor - Ražice s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

Akce v příštích dnech

Webkamera