Panoramatický pohled na město Milevsko - zvětšit na celou obrazovku

Aktuálně

Vítání dětí 30.05.2023

V úterý 30. května 2023 se v obřadní síni Městského úřadu Milevsko  uskutečnila malá odpolední slavnost vítání dětí. Mezi občany města přivítala 5 nových občánků zastupitelka města Mgr. Marie Jarošová. S krátkým kulturním programem vystoupily děti z MŠ Sluníčko. Dárkem pro děti byla kytička, „Rodný list Jihočecha“ a finanční dar ve výši 7.000 Kč, na kterém se rovným dílem podílí město Milevsko a Jihočeský kraj. K přivítání se připojila i  paní Jitka  Kortanová z Městské knihovny v Milevsku.

Nad postřehy občanů 29.05.2023

Hokej na náměstí, předávání maturitních vysvědčení – to a ještě více na vás čeká v 99. dílu našeho pořadu!

Záznam z 6. jednání ZMM

Záznam z 6. jednání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu 3. května 2023.

Veřejná sbírka pro Zuzku ze Zbelítova

Město Milevsko ve spolupráci s organizátory Branického EURA pořádá veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude použit na rehabilitaci a zdravotní pomůcky pro Zuzanu Řehořovou ze Zbelítova. 

15. Myslivecká výstava v Milevsku

Pozvánka na 15. Mysliveckou výstavu, která se koná ve dnech 2. - 5. června 2023 v Latinské škole v areálu Milevského kláštera premonstrátů. Výstava je spojená s chovatelskou přehlídkou trofejí za rok 2022 a výstavou dalších zajímavostí milevského regionu.

Výměna umělé trávy na sportovním hřišti

Sportovci se dočkají nového umělého trávníku. Starý již nesplňoval bezpečnostní ani hygienické standardy.

Vítání dětí 28.03.2023

V úterý 28. března 2023 se v obřadní síni Městského úřadu Milevsko  uskutečnila malá odpolední slavnost vítání dětí. Na ní bylo přivítáno mezi občany města 10 nových občánků  místostarostkou města Markétou Honzíkovou.. Dárkem pro děti byla kytička, „Rodný list Jihočecha“ a finanční dar ve výši 7.000 Kč, na kterém se rovným dílem podílí město Milevsko a Jihočeský kraj.

Vítání dětí 23.03.2023

V obřadní síni Městského úřadu Milevsko bylo ve čtvrtek 23. března 2023 přivítáno 15 nových občánků  místostarostkou města Markétou Honzíkovou. Tuto odpolední slavnost krátkým kulturním programem zpestřily děti z MŠ Sluníčko. Rodiče dětí opět obdrželi „Rodný list Jihočecha“ a finanční dar ve výši 7.000 Kč, na kterém se rovným dílem podílí město Milevsko a Jihočeský kraj.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2023

Poplatek je splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Poplatek činí 588 Kč za osobu.

Poplatek ze psů pro rok 2023

Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního rokuČiní-li poplatek více než 600 Kč ročně - je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a  do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

Další aktuality

Upozornění

Přerušení dodávky elektrické energie v červnu

Přerušení dodávky elektrické energie v červnu

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude během měsíce června přerušena dodávka elektrické energie v několika lokalitách města Milevska.

Nález odrostlého kotěte

Nález odrostlého kotěte

Hledá se majitel odrostlého kotěte (kočka) odchyceného 21.05.2023 na Husově nám. Kotě je zvyklé na lidský kontakt. Majitel se může hlásit na služebně městské policie (156).

Rekonstrukce komunikace II/138 v obci Záhoří - II. etapa

Rekonstrukce komunikace II/138 v obci Záhoří - II. etapa

Upozorňujeme řidiče na plánovanou rekonstrukci komunikace II/138 v obci Záhoří v období od 16.05.2023 do 01.10.2023. Jedná se o úplnou uzavírku silnice II/138 z důvodu II. etapy rekonstrukce. Objízdná trasa  povede přes Milevsko.

Realizace stavby Chodník ul. U Bažantnice

Realizace stavby Chodník ul. U Bažantnice

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel: V souvislosti s realizací stavby „Chodník ul. U Bažantnice, Milevsko“ bude provedena úplná uzavírka ul. U Bažantnice v Milevsku v době od 17.04.2023 do 31.07.2023. 

Oprava mostu přes řeku Otavu

Oprava mostu přes řeku Otavu

Upozorňujeme řidiče na opravu mostu ev. č. 121-006 přes řeku Otavu v období od 16.05.2023 do 11.11.2023. Objízdná trasa povede přes Milevsko. 

Výkopové práce před bytovým domem čp. 737 v ulici Št. Dvořáka

Výkopové práce před bytovým domem čp. 737 v ulici Št. Dvořáka

V termínu od 23. března 2023 bude probíhat oprava havarijního stavu kanalizačního potrubí před bytovým domem čp. 737 v ulici  Št. Dvořáka. Výkopem bude dotčen chodník, který bude uzavřen a část komunikace, kde bude omezen provoz.

Stěhování živnostenského úřadu

Stěhování živnostenského úřadu

Od 3. dubna 2023 najdete náš živnostenský úřad na nové adrese: v 1. patře čp. 95 v budově radnice na náměstí. Bude přestěhován z budovy úřadu v ul. Sažinova, kde fungoval od roku 2003. Důvodem přemístění je sjednocení zaměstnanců odboru vnitřních věcí a lepší dostupnost pro naše občany v centru města.

Zúžení komunikace v ulici Sokolovská

Zúžení komunikace v ulici Sokolovská

Z důvodu kácení a provádění řezu v korunách stromů v ulici Sokolovská v úseku od ul. Sokolovská č.p. 1426 – č.p. 400 bude v termínu od 10. března zúžena komunikace na jeden jízdní pruh v krátkých úsecích dle postupujících prací. Komunikace bude označena dopravními značkami a regulována pracovníky realizační firmy.

Změny jízdních řádů

Změny jízdních řádů

Změny autobusových jízdních řádů platné od 5. března 2023.

Omezení ukládání odpadů na skládku Jenišovice

Omezení ukládání odpadů na skládku Jenišovice

Město Milevsko omezuje od začátku tohoto roku příjem odpadů do skládky. K tomuto kroku přistoupilo z důvodu rychlého úbytku volné kapacity úložiště, a proto Služby Města Milevska jako provozovatel zařízení budou do skládky přijímat pouze odpady občanů města Milevska a obcí územního obvodu.

Akce v příštích dnech

Webkamera