Panoramatický pohled na město Milevsko - zvětšit na celou obrazovku

Upozornění

Zrušení pravidelných čtvrtečních trhů v Milevsku

Zrušení pravidelných čtvrtečních trhů v Milevsku

Vzhledem k nepříznivému vývoji šíření nákazy koronavirem COVID - 19 se město Milevsko na základě doporučení krizového štábu ORP rozhodlo s platností od 19.10.2020 zrušit pravidelné trhy na nám. E. Beneše v Milevsku, a to do odvolání.

Přerušení dodávky elektrické energie v listopadu

Přerušení dodávky elektrické energie v listopadu

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude ve dnech 2.11.2020 až 6.11.2020 přerušena dodávka elektrické energie ve více oblastech města Milevska (Milevsko, Dmýštice). Pro podrobnosti klikněte zde.

Uzavřena pracoviště Městského úřadu Milevsko

Uzavřena pracoviště Městského úřadu Milevsko

Upozorňujeme občany, že z důvodu karantény budou minimálně do pátku 16. října uzavřena tato pracoviště:

Odbor vnitřních věcí
Od úterý 20.10.2020 bude obnovena činnost pracovišť občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru vnitřních věcí. Na tomto úseku budou mimořádně přesunuty úřední hodiny z pondělí 19.10. na úterý 20.10.
K podání žádosti o nový občanský průkaz nebo cestovní doklad můžete prozatím využít i jiný úřad s tímto pracovištěm (např. Písek, Tábor).

Odbor investic a správy majetku - bude v částečném provozu od středy 21.10.2020.

Karanténní opatření mohou být dále rozšířena, upravena či rušena dle aktuální situace, případné změny budou upřesněny. Děkujeme za pochopení.

Výzva k občanům města Milevska

Výzva k občanům města Milevska

Výzva k občanům města týkající se maximálního dodržování hygienických opatření a zásad v souvislosti s nepříznivýmu vývojem nákazy Covid 19.

Prohlášení KŠ Milevsko - Mateřské školy

Prohlášení KŠ Milevsko - Mateřské školy

Vyplývající ze zasedání krizového štábu města Milevska, které se konalo 14. října 2020 za účasti vedení města a ředitelů základních a mateřských škol.

Omezení provozu Městského úřadu od 12.10.2020

Omezení provozu Městského úřadu od 12.10.2020

Vážení občané,
oznamujeme, že v souvislosti s novými protiepidemiologickými opatřeními jsou od pondělí 12.10.2020 úřední hodiny městského úřadu omezeny na pondělí a středu v rozsahu:

Pondělí -  08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00
Středa   -  08:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00.

Děkujeme za pochopení.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

V souvislosti s realizací stavby „I/19 Milevsko – Staňkov v km 78,300 až 79,300 provozního staničení“ je zcela uzavřena silnice I/19 ve výše uvedeném úseku v době od 01.10.2020 do 27.10.2020. Objízdná trasa je vedena z Milevska po silnici II/105 přes Veselíčko na Bernartice a dále po silnici I/29 směr Tábor přes Opařany do Oltyně.

Přerušení dodávky elektrické energie

Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude ve dnech 20.10.2020 až 21.10.2020 přerušena dodávka elektrické energie ve více oblastech města Milevska (Milevsko, Něžovice, Velká), v obcích Hrejkovice (Níkovice, Pechova Lhota, Chlumek), Květov (Vůsí), Osek, Zbelítov, Jickovice (Varta), Kovářov a Kučeř. Pro podrobnosti klikněte zde.

Výluky železniční přepravy na trati číslo 190

Výluky železniční přepravy na trati číslo 190

Informujeme cestující, že v říjnu 2020 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 190 Protivín - Horažďovice s omezením provozu i na trati Písek - Ražice a Písek - Protivín. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

Upozornění pro poplatníky místních poplatků

Upozornění pro poplatníky místních poplatků

Oznamujeme poplatníkům poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů, kteří ještě nemají uhrazenu svojí poplatkovou povinnost za rok 2020, aby tak urychleně učinili.

Aktuálně

Odchyt a kastrace toulavých koček

Během letošního října bude opět proveden odchyt a následná kastrace toulavých koček. Odchyt koček bude prováděn prostřednictvím městské policie opět v lokalitách. J. A. Komenského, B. Němcové, u veřejných záchodů na autobusovém nádraží a na starém sídlišti.

Revitalizace zeleně na Píseckém předměstí

Informace o projektu obnovy stávajících ploch zeleně, doplnění stromového a keřového patra, zvýšení stability stávající zeleně vhodným ošetřením, a tím zlepšení funkčního stavu významného prvku zeleně v propojeném systému zeleně v sídle.

Revitalizace zeleně v ulici Sokolovská

Informace o plánované revitalizaci zeleně v části ulice Sokolovská. Záměrem navrhované revitalizace je podpora dlouhodobé udržitelnosti zeleně spočívající v odstranění nevhodných dřevin, ošetření stávající perspektivní zeleně a dosadbě druhů vhodných do změněných klimatických podmínek.

Nový webový portál FOTOHISTORIE MILEVSKA

Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku ve spolupráci s Milevským muzeem a za přispění města připravil internetový portál www.fotomilevsko.cz - stálou galerii historických i současných fotografií města, která se postupně doplňuje a rozšiřuje. Uspořádána je podle ulic či lokalit a stáří fotografií. Je otevřená i příspěvkům veřejnosti – fotografiím a vzpomínkám, které se k jednotlivým místům a snímkům vážou.

Regenerace zeleně v části ulice J. A. Komenského

Informace o plánované regeneraci zeleně v části ulice J. A. Komenského, a to mezi domy č. p. 969 – 980 a před vchody č. p. 1127 – 1134.

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků

Informace o rozhodnutí MF z důvodu mimořádné události, kterým je mimo jiné prodlouženo období tolerovaného pozdního podání přiznání k dani z příjmů do 18.8.2020.
Rozhodnutí dále souhrnně zahrnuje promíjení vztahující se k dani z nabytí nemovitých věcí, k dani z přidané hodnoty, ke správním poplatkům, k úrokům z prodlení, k úrokům  z posečkané částky, k  pokutám za pozdní podání přiznání a  k pokutám za neoznámení osvobozeného příjmu. V některých případech promíjení  dochází k prodloužení období až do 31.12.2020.

Více ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí zde

Komunikujte s úřady online, zdarma a bezpečně

Chcete se vyhnout osobnímu jednání s úřady a vyřídit si své záležitosti odkudkoli, kde je dostupný internet? Zvažte elektronickou formu komunikace s úřady státní správy prostřednictvím datových stránek. Jak na to, a co vše můžete vyřídit z pohodlí domova, se dozvíte na informačním webu: www.datoveschranky.info

PODĚKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JčK Milevsko

Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování všem, kteří nám v této nelehké době vyjadřují podporu a jsou trpěliví při mírně odlišném řežimu práce ZZS. Zejména bychom chtěli poděkovat @ Restaurace-sporthotel Milevsko, která nám po celou dobu výjimečného stavu zdarma dodává obědy s dovážkou až přímo na naší stanici. A ZVVZ Group a.s., která nám hned na začátku epidemie poskytla některé ochranné pomůcky a kontaktuje nás pravidelně i teď, zda něco nepotřebujeme. Děkujeme i drobným dárcům za šití roušek, dodávku plastových štítů, respirátorů nebo upečení velikonočního beránka a pod.

Vážíme si toho a děkujeme.

Vaši záchranáři.

Aktualizace ceníků v oblasti odpadového hospodářství s platností od 1.4.2020

Informace o aktualizaci ceníků Služeb Města Milevska spol. s r.o. v oblasti odpadového hospodářství v souvislosti s navyšujícími se cenami práce, služeb a materiálu ve všech odvětvích.

Upozornění o splatnosti místních poplatků e-mailem

Přejete si dostávat upozornění o splatnosti místních poplatků e-mailem? Vyplňte přiložený formulář.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2020

Sazba poplatku pro rok 2020 činí 492 Kč za osobu za kalendářní rok. Poplatek je splatný do 30.04.2020 pro osoby přihlášené v obci a do 31.05.2020 pro vlastníky objektů bez trvale žijících osob.

Další aktuality

Akce v příštích dnech

Webkamera