Panoramatický pohled na město Milevsko - zvětšit na celou obrazovku

Aktuálně

Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií

V souvislosti s ukončením činnosti některých dodavatelů elektřiny a plynu připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí novou formu pomoci pro jejich bývalé klienty. S omezenou platností je možné požádat o dávku „MOP – vyúčtování DPI“.

Nad postřehy občanů 29.11.2021

32. díl pořadu je plný informací o Milevsku.

Revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční ve STŘEDU 8.12.2021
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Nový jízdní řád ČD

Nový jízdní řád ČD na trati 201 Tábor - Ražice platný od 12.12.2021.

Nabídka zaměstnání

Starosta města Milevska vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení místa

ZAMĚSTNANEC MĚSTSKÉHO ÚŘADU MILEVSKO - INVESTIČNÍ TECHNIK

Nabídka zaměstnání

Starosta města Milevska vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení místa vedoucí úředník/úřednice odboru vnitřních věcí Městského úřadu Milevsko

VEDOUCÍ ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ

Nabídka zaměstnání

Starosta města Milevska vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení místa vedoucí úředník/úřednice odboru finančního Městského úřadu Milevsko

VEDOUCÍ ODBORU FINANČNÍHO

Kalendář MILEVSKO 2022

Nový městský nástěnný kalendář MILEVSKO 2022, tvořený tentokrát 12 fotografiemi ze sedmdesátých let minulého století vybranými z archivu známého milevského fotografa Josefa Dostála, je připraven do tiskárny. Část nákladu bude pro zájemce k dispozici ke koupi v Infocentru a to od konce října 2021. Věříme, že se vám kalendář bude líbit a bude vás provázet příštím rokem.

Nová kniha SV. BARTOLOMĚJ - KOSTEL V SRDCI MILEVSKA

Po dvou letech usilovné práce autorů Martina Pelicha a Evy Raymanové bude na podzim roku 2021 představena veřejnosti ojedinělá kniha Sv. Bartoloměj - kostel v srdci Milevska.

Třetí místo v soutěži „Jihočeši třídí odpady“

Město Milevsko odsadilo 3. místo v krajské soutěži obcí a měst „Jihočeši třídí odpady 2020“, a to v kategorii celkem 15 měst s více než 7 000 obyvateli. Soutěž každoročně vyhlašuje Jihočeský kraj ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM a.s.

Další aktuality

Upozornění

Oprava povrchu komunikace - ul. Kpt. Nálepky a ul. Blechova - ZRUŠENO

Oprava povrchu komunikace - ul. Kpt. Nálepky a ul. Blechova - ZRUŠENO

Oznámení o přesunu plánované opravy ul. Kpt. Nálepky a ul. Blechova na jaro 2022. Původní termín ještě letos se neuskuteční z důvodu nepřízně počasí.

Informace o uzavření pracoviště Evidence vozidel

Informace o uzavření pracoviště Evidence vozidel

Z technických důvodů bude ve dnech 9. a 10. prosince 2021 uzavřeno pracoviště Odboru dopravy – Evidence vozidel.

Ptačí chřipka - nařízení SVS

Ptačí chřipka - nařízení SVS

Nařízení Státní veterinární správy obsahující mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky.

Vyhlášení nouzového stavu pro území ČR od 26.11.2021

Vyhlášení nouzového stavu pro území ČR od 26.11.2021

Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel IX.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel IX.

V souvislosti s provedením stavby optické sítě v Milevsku bude provedena úplná uzavírka místní komunikace IV. tř.  – chodníku u bytového domu čp. 1127 až 1130 v ul. J. A. Komenského a částečná uzavírka místních komunikací III. tř. a IV. tř v ul. J. A. Komenského, Pod Stadionem, Družstevní.

Upozornění pro poplatníky poplatku za komunální odpad

Upozornění pro poplatníky poplatku za komunální odpad

Oznamujeme poplatníkům místního poplatku za komunální odpad, kteří ještě nemají uhrazenou svojí poplatkovou povinnost za rok 2021, aby tak urychleně učinili.

Nalezen kocourek v ulici Masarykova

Nalezen kocourek v ulici Masarykova

Hledá se majitel černobílého odrostlého kocourka, který se neoznačený pohyboval v době vyhlášeného kastračního programu v Masarykově ulici.
Kocourek je velmi přítulný a vhodný k adopci.
Majitel se může obrátit na městskou policii.

Nové kolo kotlíkových dotací

Nové kolo kotlíkových dotací

Nové kolo kotlíkových dotací v roce 2022 bude zacíleno na nízkopříjmové domácnosti, dotaci bude možno čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu a jejichž provoz bude od 1. 9. 2022 zakázán.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel VII.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel VII.

V souvislosti s realizací stavby „Obchodní centrum MY BOX Milevsko“ bude provedena částečná uzavírka křižovatky místních komunikací ul. Blanická a ul. Darovaná v době od 11.10.2021 do 17.12.2021 z důvodu realizace okružní křižovatky.
Zároveň bude částečnou uzavírkou omezen průjezd po místní komunikaci ul. Písecké předměstí u čp. 1348 a čp.1349 v Milevsku v době od 11.10.2021 do 20.11.2021 z důvodu realizace opěrné zdi, rampy pro pěší a splaškové kanalizace.

Nalezená kočka v ulici Sladkovská

Nalezená kočka v ulici Sladkovská

Hledá se majitel zvířete, které bylo odchyceno 30.09.2021 v ulici Sladkovská. Zdravotní stav je dle vet. lékaře stabilizován, zvíře je zvyklé na lidský kontakt.
Majitel se může obrátit na městskou policii.

Akce v příštích dnech

Webkamera