Panoramatický pohled na město Milevsko - zvětšit na celou obrazovku

Aktuálně

Vítání dětí 28.03.2023

V úterý 28. března 2023 se v obřadní síni Městského úřadu Milevsko  uskutečnila malá odpolední slavnost vítání dětí. Na ní bylo přivítáno mezi občany města 10 nových občánků  místostarostkou města Markétou Honzíkovou.. Dárkem pro děti byla kytička, „Rodný list Jihočecha“ a finanční dar ve výši 7.000 Kč, na kterém se rovným dílem podílí město Milevsko a Jihočeský kraj.

Nad postřehy občanů 27.03.2023

Florbalisté slaví postup, náš pořad 2 roky. Sledujte jeho 90. díl!

Svoz bioodpadu v místních částech Milevska

Informace o svozu bioodpadu, který proběhne v místních částech Milevska ve dnech 11. a 12. dubna 2023.

Vítání dětí 23.03.2023

V obřadní síni Městského úřadu Milevsko bylo ve čtvrtek 23. března 2023 přivítáno 15 nových občánků  místostarostkou města Markétou Honzíkovou. Tuto odpolední slavnost krátkým kulturním programem zpestřily děti z MŠ Sluníčko. Rodiče dětí opět obdrželi „Rodný list Jihočecha“ a finanční dar ve výši 7.000 Kč, na kterém se rovným dílem podílí město Milevsko a Jihočeský kraj.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2023

Poplatek je splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Poplatek činí 588 Kč za osobu.

Poplatek ze psů pro rok 2023

Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního rokuČiní-li poplatek více než 600 Kč ročně - je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a  do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

Zápis do 1. tříd základních škol v Milevsku

Termíny zápisu pro školní rok 2023/2024 v Milevsku jsou ve dnech 14. a 15. dubna 2023. Do první třídy budou zapsány děti narozené v době od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 a dále děti, které dostaly v minulém roce odklad povinné školní docházky.

Volný dvoupokojový byt v DPS Libušina

Město Milevsko oznamuje, že disponuje volným dvoupokojovým bytem v domě s pečovatelskou službou Libušina 1401, Milevsko. Byt je určený pro seniory nebo osoby se zdravotním omezením a může být přidělen manželské či jiné příbuzenské dvojici.

Informace k podávání daňových přiznání za rok 2022

V souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023 přichází povinnost podat daňové přiznání elektronicky. 

Veletrh práce

V úterý 25. dubna 2023 od 9 do 16 hodin pořádá Jihočeská hospodářská komora v prostorách Centra Univerzity Tábor VELETRH PRÁCE, který je určený pro studenty SŠ, SOŠ, SOU, VOŠ, nezaměstnané z Úřadu práce, ale i pro širokou veřejnost. Zájemci o zaměstnání se mohou zúčastnit bezplatně a bez předchozí registrace.

Další aktuality

Upozornění

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v dubnu a květnu

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v dubnu a květnu

Informujeme Vás, že v dubnu a květnu 2023 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Tábor - Ražice s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

Uzavírka silnice z křižovatky Lety Milevsko

Uzavírka silnice z křižovatky Lety Milevsko

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE:

V souvislosti s výstavbou dálnice D4 bude ve dnech 01.04.2023 až 15.05.2023 na křižovatce v Letech u Písku uzavřena větev (odbočka) této křižovatky směrem na Milevsko. Navržené objízdné trasy pro osobní i nákladní dopravu jsou uvedeny v dopravně inženýrském opatření níže

Výkopové práce před bytovým domem čp. 737 v ulici Št. Dvořáka

Výkopové práce před bytovým domem čp. 737 v ulici Št. Dvořáka

V termínu od 23. března 2023 bude probíhat oprava havarijního stavu kanalizačního potrubí před bytovým domem čp. 737 v ulici  Št. Dvořáka. Výkopem bude dotčen chodník, který bude uzavřen a část komunikace, kde bude omezen provoz.

Stěhování živnostenského úřadu

Stěhování živnostenského úřadu

Od 3. dubna 2023 najdete náš živnostenský úřad na nové adrese: v 1. patře čp. 95 v budově radnice na náměstí. Bude přestěhován z budovy úřadu v ul. Sažinova, kde fungoval od roku 2003. Důvodem přemístění je sjednocení zaměstnanců odboru vnitřních věcí a lepší dostupnost pro naše občany v centru města.

Údržba v domě čp. 6 v Milevsku

Údržba v domě čp. 6 v Milevsku

Upozorňujeme občany, že z důvodu havárie bude v úterý 14. března 2023 od 7:00 hodin probíhat v přízemí budovy čp. 6 v Milevsku (Infocentrum a Muzeum maškar) oprava vodovodního potrubí. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. 

Zúžení komunikace v ulici Sokolovská

Zúžení komunikace v ulici Sokolovská

Z důvodu kácení a provádění řezu v korunách stromů v ulici Sokolovská v úseku od ul. Sokolovská č.p. 1426 – č.p. 400 bude v termínu od 10. března zúžena komunikace na jeden jízdní pruh v krátkých úsecích dle postupujících prací. Komunikace bude označena dopravními značkami a regulována pracovníky realizační firmy.

Změny jízdních řádů

Změny jízdních řádů

Změny autobusových jízdních řádů platné od 5. března 2023.

Přerušení dodávky elektrické energie v březnu

Přerušení dodávky elektrické energie v březnu

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude během měsíce března přerušena dodávka elektrické energie v několika lokalitách města Milevska.

Omezení ukládání odpadů na skládku Jenišovice

Omezení ukládání odpadů na skládku Jenišovice

Město Milevsko omezuje od začátku tohoto roku příjem odpadů do skládky. K tomuto kroku přistoupilo z důvodu rychlého úbytku volné kapacity úložiště, a proto Služby Města Milevska jako provozovatel zařízení budou do skládky přijímat pouze odpady občanů města Milevska a obcí územního obvodu.

Oznámení o omezení LPS

Oznámení o omezení LPS

Poliklinika Milevsko oznamuje, že od 1. 1. 2023 je nucena omezit provoz lékařské pohotovostní služby. Provoz bude pouze v sobotu od 8:00 hod do 11:00 hod. Mimo uvedené ordinační hodiny se prosím obracejte na lékařskou pohotovostní službu v nemocnici v Písku nebo v Táboře.

Akce v příštích dnech

Webkamera