Panoramatický pohled na město Milevsko - zvětšit na celou obrazovku

Aktuálně

CO OČI NEVIDÍ

Milevské muzeum vás srdečně zve na autorskou výstavu šperků CO OČI NEVIDÍ ~ Umělecká sklářka Blanka Musílková a kolektiv. Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 3. března 2024 v 15:00 hodin v Milevském muzeu. Výstava se koná od 3. března do 12. května 2024 a je přístupna denně kromě pondělí, vždy 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin.

ČSÚ – Výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad každoročně organizuje šetření o životních podmínkách českých domácností. Smyslem je získat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel. Vlastní šetření proběhne od 3. února do 23. června 2024 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.

Poplatek ze psů pro rok 2024

Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního rokuČiní-li poplatek více než 600 Kč ročně - je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a  do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2024

Poplatek je splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Poplatek činí 684 Kč za osobu.

Nabídka zaměstnání

Tajemnice MěÚ Milevsko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa „REFERENT ODBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE“.

Nad postřehy občanů 19.02.2024

Co je nového v Milevsku? To se dozvíte ve 132. dílu našeho pořadu!

Oznámení o nálezu věci - mobilní telefon

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Vítání dětí narozených v roce 2023

Zákonní zástupci dětí narozených v roce 2023 s trvalým pobytem na území města mohou podat žádost o vítání a o finanční příspěvek na matrice MěÚ Milevsko nejpozději do 31. března 2024.

Informační leták MDČR: Novinky v agendě vozidel na Portálu dopravy

Na Portálu dopravy máte nově možnost podávat elektronicky žádosti v rámci agendy silničních vozidel, jedná se např. o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, změnu vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, zápis změny údajů v registru silničních vozidel a další. 

Oznámení o nálezu věci - klíč na kroužku

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Nová éra prokazování totožnosti

Od úterý 6. února 2024 můžete na odboru vnitřních věcí Městského úřadu Milevsko (občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, ohlašovna pobytu, živnostenský úřad, přestupkové řízení) prokazovat svou totožnost pomocí aplikace eDoklady. Prokazování totožnosti na ostatních odborech je v přípravě.

Informační leták MDČR: Jeden průkaz k vozidlu místo dvou

Od 1. ledna 2024 mají řidiči nově místo dvou dokladů od vozidla pouze jeden. Ten obsahuje nejdůležitější technické parametry vozidla. Změna vyvolala řadu otázek mezi řidiči a vlastníky vozidel. Přinášíme modelové situace a odpovědi na nejčastější otázky týkající se technických průkazů.

Záznam z 13. jednání ZMM

Záznam z 13. jednání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu 24. ledna 2024.

Další aktuality

Upozornění

Rekonstrukce ulice Sokolovská - 2. etapa

Rekonstrukce ulice Sokolovská - 2. etapa

Upozorňujeme řidiče a obyvatele na 2. etapu oprav sítí a komunikace v ulici Sokolovská, která bude probíhat v období od března až do prosince 2024.

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 a 190 v březnu

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 a 190 v březnu

Informujeme Vás, že v březnu 2024 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Tábor - Ražice a 190 Putim - Strakonice v úseku Ražice – Putim s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

Přerušení dodávky elektrické energie v březnu

Přerušení dodávky elektrické energie v březnu

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude během měsíce března přerušena dodávka elektrické energie v několika lokalitách města Milevska.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

V souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce NTL na STL Milevsko, ulice Sokolovská“ byla v ulici Sokolovská, L. Janáčka, M. Majerové, F. Kudláčka, Dukelská v Milevsku povolena částečná uzavírka v několika etapách v období od 19.02.2024 do 22.04.2024.

Přerušení dodávky elektrické energie v únoru

Přerušení dodávky elektrické energie v únoru

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude během měsíce února přerušena dodávka elektrické energie v několika lokalitách města Milevska.

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v únoru

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v únoru

Informujeme Vás, že v únoru 2024 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v úseku Tábor - Milevsko s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

Odchyt a kastrace toulavých koček

Odchyt a kastrace toulavých koček

Během letošního února bude opět realizován odchyt a následná kastrace toulavých koček. Odchyt koček bude prováděn prostřednictvím městské policie opět v lokalitě u rybníka Kubík a v místní části Velká.

Zimní prořezávky na městských pozemcích

Zimní prořezávky na městských pozemcích

Začátkem roku 2024 v termínu 15.01. – 31.03. budou probíhat celkem ve dvou lokalitách rozsáhlejší údržbové práce veřejné zeleně.

Nález kocoura

Nález kocoura

Hledá se majitel kocoura nalezeného dnes u rybníka Kubík. Majitel se může obrátit na městský útulek 702 232 712.

Nález kočičky

Nález kočičky

Hledá se majitel asi 8 měsíců staré černé kočičky odchycené ve středu 6. prosince 2023 na Pytláku. Majitel se může obrátit na služebnu městské policie v Milevsku.

Nález kotěte

Nález kotěte

Hledá se majitel kotěte, věk asi 7 týdnů, pohlaví kočička, odchyceno 11.11.2023 v okolí restaurace "U Broučka". Majitel se může obrátit na služebnu městské policie v Milevsku.

Varování před podvodnými SMS

Varování před podvodnými SMS

Ministerstvo práce a sociálních věcí varuje před podvodnými SMS.

Nález třech koťat

Nález třech koťat

Hledá se majitel 3 koťat nalezených 3.11.2023 v ulici R. Svobodové. Majitel se může obrátit na městský útulek 702 232 712. 

Akce v příštích dnech

Webkamera