Aktuality

Aktuality

Nad postřehy občanů 27.06.2022

61. díl pořadu je plný informací o Milevsku.

Nabídka zaměstnání

Starosta města Milevska vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa „STRÁŽNÍK Městské policie Milevsko“

Vítání dětí 16.06.2022

Ve čtvrtek 16. června 2022  bylo přivítáno dalších 22 nových občánků v hudebním sále DK Milevsko pověřenou  zastupitelkou města Milevska Mgr. Marií Jarošovou. Děti z MŠ Sluníčko se opět postaraly o kulturní program.

Vítání dětí 07.06.2022

V úterý 7. června 2022  bylo na odpolední slavnosti přivítáno 20 nových občánků pověřenou zastupitelkou města Milevska Mgr. Marií Jarošovou. Vítání dětí se uskutečnilo v hudebním sále DK Milevsko a o kulturní program se postaraly již tradičně děti z MŠ Sluníčko.

Nový jízdní řád ČD

Nový jízdní řád ČD na trati 201 Tábor - Ražice platný od 12.06.2022.

Oznámení o nálezu věci - finanční obnos

Město Milevsko vyzývá vlastníka uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15

Oznámení o nálezu věci - svazek klíčů na šňůrce

Město Milevsko vyzývá vlastníka uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.12

Oznámení o nálezu věci - školní penál

Město Milevsko vyzývá vlastníka uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.12

Oznámení o nálezu věci - peněženka s finančním obnosem

Město Milevsko vyzývá vlastníka uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.12

Vyjádření města k uzavírce komunikace Čs. Legií v souvislosti s rekonstrukcí povrchu vozovky

Město Milevsko obdrželo v minulém týdnu k vyjádření žádost od Jihočeského kraje o prodloužení termínu dokončení akce a s tím souvisejícím dopravním omezením z plánovaného termínu 28.5. na 15.6.