Aktuality

Aktuality

Oznámení o nálezu věci - bankovky

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Sepekovský poklad

Milevské muzeum ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku vás srdečně zve na výstavu Sepekovský poklad. Jeden z největších nálezů stříbrných mincí (brakteátů) v milevském regionu. Výstava se koná v Milevském muzeu od 18. června do 8. září 2024.

Sportovní hry mateřských škol 2024

Ve čtvrtek 13. června 2024 uspořádalo město Milevsko na hřišti 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko 14. ročník Sportovních her mateřských škol. Her se zúčastnilo 12 družstev s celkovým počtem 120 dětí, které soutěžily v pěti disciplínách, při kterých podaly mimořádné sportovní výkony.

Nabídka zaměstnání

Starosta města Milevska vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa STRÁŽNÍK Městské policie Milevsko.

Nad postřehy občanů 17.06.2024

Co je nového v Milevsku? To se dozvíte ve 149. dílu našeho pořadu!

Nabídka zaměstnání

Tajemnice MěÚ Milevsko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa „VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“.

Nabídka zaměstnání

Tajemnice MěÚ Milevsko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa „REFERENT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“.

Oznámení o nálezu věci - prstýnek z bílého kovu

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Oznámení o nálezu věci - mobilní telefon

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Návrh závěrečného účtu města Milevska za rok 2023

Návrh závěrečného účtu města Milevska za rok 2023 je zveřejněn na úřední desce, v listinné podobě je k dispozici na odboru finančním MěÚ. K návrhu mohou občané podávat připomínky písemně na adresu: MěÚ Milevsko, Odbor finanční, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, nejpozději do termínu konání Zastupitelstva města Milevska, tj. 19.06.2024 do 12 hodin, případně ústně přímo na zasedání zastupitelstva.