Aktuality

Aktuality

Tříkrálová sbírka 2021

Vážení příznivci Tříkrálové sbírky,
i Tříkrálová sbírka se musí vypořádat s pandemií nemoci covid-19, nebude proto probíhat, jak jsme zvyklí, ale přesouvá se do online prostředí. Navštivte webové stránky Farní charity Milevsko nebo Tříkrálové sbírky a o koledu, stejně jako o tříkrálové požehnání, určitě nepřijdete...

Poplatek za komunální odpad pro rok 2021

Sazba poplatku pro rok 2021 činí 492 Kč za osobu za kalendářní rok. Poplatek je splatný do 30.04.2021 pro osoby přihlášené v obci a do 31.05.2021 pro vlastníky objektů bez trvale žijících osob.

Poplatek ze psů pro rok 2021

Poplatek je splatný do 31.03.2021. Činí-li poplatek více než 600 Kč ročně - je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31.03.2021 a  do 31.08.2021.

Předvánoční úvaha o COVID MUDr. Ing. Vladimíra Dvořáka

Prožíváme jeden z milníků poválečné historie. Epidemie nás zasahovaly opakovaně v historii a usmrtily miliony lidí. Nyní je to přece jenom jiné. Odvykli jsme si na tyto infekce umírat. Civilizace se vyvíjí materiálně a ekonomicky enormním tempem. Máme již všechno a nepotřebujeme ostatní pro svůj život...

Milevský relikviář Ježíše Krista: Exkluzivní rozhovor s nálezci

Zdivo kostela svatého Jiljí v Milevsku po 600 let ukrývalo jeden z největších pokladů světového křesťanství - dřevěný relikviář s pašijovými relikviemi. Schránka s akronymem Ježíše Krista. Uvnitř byl nalezen hřeb se zlatým křížem. První analýzy ukazují, že část dřeva pochází až ze 4. století, kdy svatá Helena přivezla relikvie ze svaté země. Jak se podařil světový objev? Podívejte se na rozhovor s badateli.

Harmonogram svozů odpadu 2021

Přinášíme harmonogram svozů odpadu pro rok 2021.

Revitalizace zeleně na Píseckém předměstí

Informace o projektu obnovy stávajících ploch zeleně, doplnění stromového a keřového patra, zvýšení stability stávající zeleně vhodným ošetřením, a tím zlepšení funkčního stavu významného prvku zeleně v propojeném systému zeleně v sídle.

Revitalizace zeleně v ulici Sokolovská

Informace o plánované revitalizaci zeleně v části ulice Sokolovská. Záměrem navrhované revitalizace je podpora dlouhodobé udržitelnosti zeleně spočívající v odstranění nevhodných dřevin, ošetření stávající perspektivní zeleně a dosadbě druhů vhodných do změněných klimatických podmínek.