Aktuality

Aktuality

Vítání dětí 30.05.2023

V úterý 30. května 2023 se v obřadní síni Městského úřadu Milevsko  uskutečnila malá odpolední slavnost vítání dětí. Mezi občany města přivítala 5 nových občánků zastupitelka města Mgr. Marie Jarošová. S krátkým kulturním programem vystoupily děti z MŠ Sluníčko. Dárkem pro děti byla kytička, „Rodný list Jihočecha“ a finanční dar ve výši 7.000 Kč, na kterém se rovným dílem podílí město Milevsko a Jihočeský kraj. K přivítání se připojila i  paní Jitka  Kortanová z Městské knihovny v Milevsku.

Nad postřehy občanů 29.05.2023

Hokej na náměstí, předávání maturitních vysvědčení – to a ještě více na vás čeká v 99. dílu našeho pořadu!

Záznam z 6. jednání ZMM

Záznam z 6. jednání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu 3. května 2023.

Veřejná sbírka pro Zuzku ze Zbelítova

Město Milevsko ve spolupráci s organizátory Branického EURA pořádá veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude použit na rehabilitaci a zdravotní pomůcky pro Zuzanu Řehořovou ze Zbelítova. 

15. Myslivecká výstava v Milevsku

Pozvánka na 15. Mysliveckou výstavu, která se koná ve dnech 2. - 5. června 2023 v Latinské škole v areálu Milevského kláštera premonstrátů. Výstava je spojená s chovatelskou přehlídkou trofejí za rok 2022 a výstavou dalších zajímavostí milevského regionu.

Výměna umělé trávy na sportovním hřišti

Sportovci se dočkají nového umělého trávníku. Starý již nesplňoval bezpečnostní ani hygienické standardy.

Vítání dětí 28.03.2023

V úterý 28. března 2023 se v obřadní síni Městského úřadu Milevsko  uskutečnila malá odpolední slavnost vítání dětí. Na ní bylo přivítáno mezi občany města 10 nových občánků  místostarostkou města Markétou Honzíkovou.. Dárkem pro děti byla kytička, „Rodný list Jihočecha“ a finanční dar ve výši 7.000 Kč, na kterém se rovným dílem podílí město Milevsko a Jihočeský kraj.

Vítání dětí 23.03.2023

V obřadní síni Městského úřadu Milevsko bylo ve čtvrtek 23. března 2023 přivítáno 15 nových občánků  místostarostkou města Markétou Honzíkovou. Tuto odpolední slavnost krátkým kulturním programem zpestřily děti z MŠ Sluníčko. Rodiče dětí opět obdrželi „Rodný list Jihočecha“ a finanční dar ve výši 7.000 Kč, na kterém se rovným dílem podílí město Milevsko a Jihočeský kraj.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2023

Poplatek je splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Poplatek činí 588 Kč za osobu.

Poplatek ze psů pro rok 2023

Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního rokuČiní-li poplatek více než 600 Kč ročně - je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a  do 31. srpna příslušného kalendářního roku.