Aktuality

Aktuality

Výsledky volby prezidenta republiky - Milevsko

Výsledky volby prezidenta republiky za město Milevsko na volebním serveru ČSÚ www.volby.cz.

Nad postřehy občanů 23.01.2023

Co je nového v Milevsku? To se dozvíte v 81. dílu našeho pořadu!

Dotační program Sociální a související služby 2023

I v letošním kalendářním roce mohou subjekty, které poskytují občanům města Milevska sociální a související služby, žádat o dotaci města z dotačního programu Sociální a související služby 2023. Žádost o dotaci je možné podat v termínu od 01.02.2023 do 28.02.2023.

Vítání dětí narozených v roce 2022

Zákonní zástupci dětí narozených v roce 2022 mohou podat žádost o vítání nejpozději do 28. února 2023. 

Poplatek ze psů pro rok 2023

Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního rokuČiní-li poplatek více než 600 Kč ročně - je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a  do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2023

Poplatek je splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Poplatek činí 588 Kč za osobu.

Informovanost občanů Jihočeského kraje za doby pandemie covid-19

Dotazníkový průzkum studentky navazujícího magisterského studia Veřejná správa a sociální politika na Slezské univerzitě v Opavě určený občanům Jihočeského kraje s cílem zjistit jejich informovanost během pandemie covid-19.

Oznámení o nálezu věci - Mobilní telefon poškozený display

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Harmonogram svozů odpadu 2023

Přinášíme harmonogram svozů odpadu pro rok 2023.

KČT - kalendář hlavních akcí na rok 2023

Odbor KČT Milevsko Vás zve k účasti na turistických akcích. Kromě zde uvedených, pořádá také pěší vycházky pro seniory (max. 10 - 15 km) a krátké sobotní nebo nedělní vycházky po okolí Milevska od podzimu do jara. Zveme  všechny zájemce – bez ohledu na členství v KČT! Účast na akcích je na vlastní nebezpečí.