Aktuality

Aktuality

Nad postřehy občanů 25.09.2023

Co je nového v Milevsku? To se dozvíte ve 112. dílu našeho pořadu!

Nový Územní plán Milevsko

Zastupitelstvo města Milevska, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 stavebního zákona, vydalo na svém zasedání dne 06.09.2023, svým usnesením č. 104/23 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Milevsko formou opatření obecné povahy.

Pozvánka na Burzu škol v Táboře

Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Úřadem práce ČR zve žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče na každoroční přehlídku středních škol, odborných učilišť a firem. V jeden den, na jednom místě, představí studijní obory a aktuální informace o studiu více jak 40 středních škol a učilišť z regionu.

Milevsko druhé v soutěži „Jihočeši třídí odpady“

V celokrajské soutěži ve třídění odpadů se Milevsko v kategorii měst nad 7 000 obyvatel umístilo letos na druhé příčce se ztrátou pouze několika málo bodů za městem Vimperk. Soutěž pod záštitou Krajského úřadu JčK, které se letos zúčastnilo celkem 595 obcí a měst, probíhá již šestnáctým rokem.

Anděl Strážný – tísňová péče

Organizace Anděl Strážný pomáhá seniorům, dlouhodobě nemocným lidem, osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám prostřednictvím mobilního monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem napojeným 24 hodin denně na dispečink.

Záznam z 9. jednání ZMM

Záznam z 9. jednání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu 6. září 2023.

Oznámení o nálezu věci - svazek 7 ks klíčů s přívěskem

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Milostivé léto III

Vyřešte si své dluhy na daních či sociálním pojištění. Bližší informace na www.milostiveleto.cz nebo na telefonním čísle 770 600 800.

WANTED: třiďte kovové obaly

Informační kampaň zaměřená na sběr kovových obalů. Kampaň je určena především návštěvníkům Jihočeského kraje a je složená z několika souběžných akcí. 

Sbírejme použité oleje a tuky

Na třídění odpadu jsme si již všichni zvykli. Nebo alespoň většina z nás. Třídíme papír, sklo, plast a další suroviny. A co takové jedlé oleje a tuky?