Aktuality

Aktuality

Město Milevsko schválilo rozpočet na rok 2024

Na zasedání Zastupitelstva města Milevska ve středu 13. prosince 2023 byl projednáván a schválen návrh rozpočtu na rok 2024, který kalkuluje s celkovými příjmy přesahujícími částku 285 mil. Kč a celkovými výdaji přes 341 mil. Kč. 

Harmonogram svozů odpadu 2024

Přinášíme harmonogram svozů odpadu pro rok 2024.

Vánoční stromky dosloužily. Kam s nimi?

Nevhazujte je do bionádob nebo sběrných nádob na směsný komunální odpad! Po jejich řádném odstrojení se totiž stávají čistým biologickým materiálem, který lze dále zpracovat a využít.

Co s oleji a tuky z domácností

Nezapomeňte také nyní v povánočním čase vhodit do speciálních zelených nádob rozmístěných po městě upotřebené potravinářské oleje a tuky (přepálené tuky z fritovacích hrnců a pánví, prošlé margaríny, másla apod.). Je nutné odložit je do nádoby vždy v uzavřených PET lahvích nebo v jiném dobře uzavíratelném plastovém obalu.

Obnova sběrné sítě

V rámci dlouholeté spolupráce s kolektivním systémem EKO-KOM využilo město Milevsko možnost výměny části kontejnerů na tříděné odpady, které byly v minulosti poskytnuty touto společností pro podporu a zvýšení efektivity třídění obalových odpadů z domácností.

Oznámení o nálezu věci - náušnice ze žlutého kovu

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Ocenění státní správy myslivosti Milevsko

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek v Písku dne 14.12.2023 na Okresní myslivecké radě udělil ke 100. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty státní správě myslivosti, odboru životního prostředí Městského úřadu Milevsko medaili za spolupráci.

Vyhodnocení soutěže Namaluj svůj vánoční obrázek

Vyhodnocení soutěže pro děti v pěti věkových kategoriích, která proběhla během měsíce listopadu. Vítěz v každé kategorii obdržel dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč na výtvarné potřeby.

Vítání dětí 30.11.2023

Ve čtvrtek 30. listopadu 2023 se v obřadní síni Městského úřadu Milevsko uskutečnila malá odpolední slavnost vítání dětí. Jedenáct nových občánků města přivítala zastupitelka města Alena Knotová. O krátký kulturní program se postaraly děti z MŠ Sluníčko. Tak jako vždy byla dárkem pro děti kytička, „Rodný list Jihočecha“ a finanční dar ve výši 7.000 Kč, na kterém se rovným dílem podílí město Milevsko a Jihočeský kraj.

Město Milevsko jde v oblasti hospodaření s energiemi správným směrem

Účelem zavedení a používání této mezinárodní normy je umožnit městu Milevsku a jeho organizacím vytvářet systémy a procesy nezbytné pro snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti a využívání a spotřeby energie.