Aktuality

Aktuality

KČT - kalendář hlavních akcí na rok 2024

Odbor KČT Milevsko Vás zve k účasti na turistických akcích. Kromě zde uvedených, pořádá také pěší vycházky pro seniory (max. 10 - 15 km) a krátké sobotní nebo nedělní vycházky po okolí Milevska od podzimu do jara. Zveme  všechny zájemce – bez ohledu na členství v KČT! Účast na akcích je na vlastní nebezpečí.

Úspěšný nákup elektřiny a plynu na rok 2025

Po posledních dosti nestandardních letech se podařilo nakoupit na příští rok tyto komodity za velmi příznivé ceny. I přes rozdílná množství celkového obchodovaného objemu obou komodit v posledních dvou obdobích došlo tímto nákupem k úspoře zhruba 4,5 milionu Kč.

Nakupujte nonstop 24/7 nově v Milevsku

V prodejně COOP v Milevsku (ul. Pod Stadionem) si nakoupíte nonstop 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zejména s ohledem na potřeby zákazníků, kteří si chtějí nakoupit bez ohledu na čas, zavádí v této prodejně Jednota, spotřební družstvo v Milevsku, novou službu. Díky nonstop provozu si od 29. února budou moci zákazníci nakoupit i v noci.

CO OČI NEVIDÍ

Milevské muzeum vás srdečně zve na autorskou výstavu šperků CO OČI NEVIDÍ ~ Umělecká sklářka Blanka Musílková a kolektiv. Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 3. března 2024 v 15:00 hodin v Milevském muzeu. Výstava se koná od 3. března do 12. května 2024 a je přístupna denně kromě pondělí, vždy 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin.

ČSÚ – Výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad každoročně organizuje šetření o životních podmínkách českých domácností. Smyslem je získat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel. Vlastní šetření proběhne od 3. února do 23. června 2024 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.

Poplatek ze psů pro rok 2024

Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního rokuČiní-li poplatek více než 600 Kč ročně - je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a  do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

Oznámení o nálezu věci - mobilní telefon

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Vítání dětí narozených v roce 2023

Zákonní zástupci dětí narozených v roce 2023 s trvalým pobytem na území města mohou podat žádost o vítání a o finanční příspěvek na matrice MěÚ Milevsko nejpozději do 31. března 2024.

Informační leták MDČR: Novinky v agendě vozidel na Portálu dopravy

Na Portálu dopravy máte nově možnost podávat elektronicky žádosti v rámci agendy silničních vozidel, jedná se např. o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, změnu vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, zápis změny údajů v registru silničních vozidel a další. 

Oznámení o nálezu věci - klíč na kroužku

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.