Aktuality

Aktuality

Nabídka zaměstnání

Starosta města Milevska vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa STRÁŽNÍK Městské policie Milevsko.

Oznámení o nálezu věci - finanční hotovost

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Plánování rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko

V současné době probíhá na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko proces plánování sociálních služeb, během kterého budou zpracovány Akční plány rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na roky 2024 a 2025. Na webových stránkách města budou postupně zveřejňovány informace o termínech jednání pracovních skupin, dotazníkovém šetření apod.

Osázení svahu u atletického oválu

V měsíci březnu došlo k osázení svahu poblíž atletického oválu, a to nízkými keři u nově vybudované retenční nádrže. Z důvodu velkého sklonu svahu zde byla umístěna kokosová síť a v několika patrech byly nainstalovány dřevěné palisády.

Vítání dětí 14.03.2024

Odpolední slavnost vítání dětí se uskutečnila ve čtvrtek 14. března 2024  v obřadní síni Městského úřadu Milevsko. Místostarostka města Markéta Honzíková přivítala deset nových občánků města. Krátkým kulturním programem zpestřily tuto slavnost děti z MŠ Sluníčko. Tak jako vždy byla dárkem pro děti kytička, „Rodný list Jihočecha“ a finanční dar ve výši 7.000 Kč, na kterém se rovným dílem podílí město Milevsko a Jihočeský kraj.

Poškození městské zeleně neznámým vandalem

Odbor životního prostředí řeší zrůdný čin v Milevsku ve smyslu poškození 3 mladých lip, kdy došlo k vyvrtání otvorů do kmenů a přerušení vodivých pletiv zajišťující výživu stromů s jasným úmyslem je zlikvidovat. Věc byla předána Policii České republiky.

Rozsáhlá rekonstrukce veřejného osvětlení v Milevsku

Po důkladné analýze se město Milevsko rozhodlo přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci veřejného osvětlení s cílem nahradit zastaralá zařízení, která nedosahují požadovaných technických standardů a světelných parametrů. V rámci této rekonstrukce bude od dubna do září probíhat výměna svítidel postupně v 25 ulicích města Milevska.

20. VELIKONOČNÍ JARMARK

Milevské muzeum vás srdečně zve na jubilejní 20. VELIKONOČNÍ JARMARK s ukázkami starých řemesel, který se koná v neděli 24. března 2024 od 9.00 do 17.00 hodin v Milevském muzeu ve II. nádvoří kláštera.

Podporujeme třídění odpadů přímo v domácnostech

V letošním roce lze opět při úhradě místního poplatku za odpad získat přímo na pokladnách městského úřadu sadu pevných tašek na třídění plastu, papíru a skla. Jelikož městu zásilka tašek doputovala se zpožděním, začaly se na pokladnách radnic vydávat až od 6. března.

Záznam z 14. jednání ZMM

Záznam z 14. jednání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu 6. března 2024.