Sociální oblast > Plánování sociálních služeb > Akční plány rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na roky 2024 a 2025

Akční plány rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na roky 2024 a 2025

Vážení občané,
v současné době probíhá na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko proces plánování sociálních služeb, během kterého budou zpracovány Akční plány rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na roky 2024 a 2025. Realizátorem veřejné zakázky, v rámci které budou oba akční plány zpracovány, je společnost Moore Advisory CZ s.r.o. V průběhu letošního a příštího kalendářního roku budou probíhat jednání pracovních skupin zaměřených na různé cílové skupiny obyvatel. Informace o termínech jednání pracovních skupin naleznete zde. Na začátku dubna 2024 bude zahájeno dotazníkové šetření týkající se potřeb občanů v oblasti sociálních služeb. Vyplněním elektronického dotazníku můžete přispět ke zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných na území ORP Milevsko. Dotazník bude rovněž zveřejněn v dubnovém vydání Milevského zpravodaje.