Sociální oblast > Plánování sociálních služeb > Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2020 - 2022

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko
na období 2020 - 2022

Hlavním výstupem projektu „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko“ je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na období 2020 – 2022, který vychází z aktuálně zjištěných potřeb v území a zohledňuje dostupné zdroje, které je možné pro udržení a rozvoj služeb v území využít.