Sociální oblast > Přeprava seniorů

Bezplatná přeprava seniorů nad 70 let věku

Město Milevsko dlouhodobě podporuje přepravu svých občanů starších 70 let. Ta může být realizována dvěma způsoby. Prvním z nich je přeprava na vybraných autobusových linkách v rámci města a jeho místních částí, a to na základě bezkontaktní čipové karty s kreditem jízdného ve výši 360 Kč ročně. Druhý způsob přepravy mohou využít občané města starší 70 let, kteří jsou uživateli pečovatelské služby poskytované Sociálními službami Města Milevska. Ti mohou být v rámci města a jeho místních částí přepravováni vozidlem Sociálních služeb Města Milevska, a to na základě bezplatných kupónů na přepravu (24 kupónů ročně). Bezkontaktní čipové karty a bezplatné kupóny na přepravu jsou vydávány odborem sociálních věcí Městského úřadu Milevsko.