Samospráva > Rada města > Komise rady

Komise rady města Milevska

Komise investiční

Ing. Radek Černý – předseda komise
Ing. Bohuslav Beneš
Jan Jedlička
Martin Kostínek
JUDr. Martin Kupec, Ph.D.
Ing. Jaroslav Mácha
Ing. Václav Pavlečka
Michal Polanecký

Komise sportovní

Jaroslav Kolář – předseda komise
MVDr. Lukáš Dolejš
Ing. Pavel Fleischmann
Ing. František Koutník
Hana Kutišová
Jaroslav Peták
Karel Reiniš
Ing. Marek Šika
Ing. Veronika Hřebejková

Komise kulturní

PhDr. Jiří Kálal – předseda komise
Mgr. Vlasta Baloghová
MUDr. Zdeněk Hobzek
Tibor Kaleja
Václav Málek
Karel Procházka
MUDr. Miroslava Pučelíková
Vladimír Vildt

Komise dopravní

Martin Kreuzer – předseda komise
Ing. Mgr. Miroslav Doubek
Vladimír Horek
Ing. František Jedlička
Bc. Lukáš Kamenský, DiS.
Miloslav Kozák
Ing. Karel Pučelík
Vítěszlav Vávrovský
František Zítek

Komise pro životní prostředí

Mgr. Vlasta Machartová – předseda komise
Milan Branžovský
František Hejhal
Jaroslav Kolář
Jan Kozák
Mgr. Karolína Mitísková
Dana Řezáčová

Komise sociální

Mgr. Ludmila Kolářová – předsedkyně komise
Jitka Hejná
Alena Knotová
MUDr. Jitka Kofroňová
Marie Pouzarová
Roman Rozhoň
Jana Špánková
Marek Vála

Komise bytová

Roman Kubů, DiS. – předseda komise
Jaroslava Horková
Mgr. Marie Jelenová
Zdeněk Kristián
JUDr. Oldřich Kofroň
Ing. Ladislav Macháček
Pavel Solař
Filip Špánek

Komise pro místní části

Alena Knotová– předseda komise
Ing. Mgr. Miroslav Doubek
Jiří Hejný
Bc. Zdeněk Herout
Dušan Koutník
Karel Procházka
Zdeněk Vlk
Ing. Pavel Zdeněk

Komise pro občanské záležitosti

Věra Beranová
Anna Čunátová
Marie Kalinová
Jiřina Klímová