Samospráva > Rada města > Komise rady

Komise rady města Milevska

Komise investiční a dopravní

 • JUDr. Martin Kupec, Ph.D. – předseda komise
 • Ing. Bohuslav Beneš
 • Ing. František Hadáček
 • Michal Horek
 • Vladislav Horek
 • Ing. František Jedlička
 • Ing. Václav Pavlečka
 • JUDr. Oldřich Kofroň

Komise sportovní

 • MVDr. Lukáš Dolejš – předseda komise
 • Ing. Pavel Fleischmann
 • Martin Novák
 • Luboš Pecháček
 • Jaroslav Peták
 • Hana Pipková
 • MUDr. Martin Šimeček

Komise pro životní prostředí

 • Mgr. Vlasta Machartová – předsedkyně komise
 • PhDr. Jiří Kálal
 • Jaroslav Kolář
 • Ing. Jitka Šindelářová
 • Mgr. Zbyněk Vácha

Komise sociální

 • Mgr. Ludmila Kolářová – předsedkyně komise
 • Mgr. Marie Jarošová
 • Jitka Hejná
 • Bc. Hana Maťhová
 • Jana Špánková
 • Marek Vála

Komise bytová

 • Mgr. Marie Jelenová – předsedkyně komise
 • JUDr. Oldřich Kofroň
 • Lukáš Nevolný
 • Filip Špánek, DiS.
 • Blanka Válová

Komise pro občanské záležitosti

 • Ivona Štemberková
 • Anna Čunátová
 • Marie Kalinová
 • Jiřina Klímová