Samospráva > Rada města

Rada města

Členové Rady města Milevska

pro volební období 2018 - 2022

Ing.

Ivan Radosta

starosta města Milevska

 

Michal Horek

místostarosta města Milevska

Mgr.

Petr Barda

 

Ing.

Bohuslav Beneš

 

JUDr.

Martin Kupec, Ph.D.

 

Ing.

Jaroslav Mácha

 

 

Karel Procházka

 

Pověření řízením jednotlivých oblastí v radě města v období 2018-2022

Ing. Ivan Radosta, starosta: městská policie a veřejný pořádek, školství, školské organizace, doprava, investice, rozpočet, Živé Milevsko, služby města Milevska

Michal Horek, místostarosta: správa majetku, sociální věci a zdravotnictví, kultura, kulturní organizace, životní prostředí, sport, správa sportovních zařízení, mezinárodní spolupráce a spolupráce obcí, cestovní ruch.

Mgr. Petr Barda, radní: školství, školské organizace, doprava, sport, správa sportovních zařízení

Ing. Bohuslav Beneš, radní: investice, správa majetku

JUDr. Martin Kupec, Ph.D., radní: investice, správa majetku, mezinárodní spolupráce

Ing. Jaroslav Mácha, radní: investice, životní prostředí

Karel Procházka, radní: kultura, kulturní organizace, sociální věci a zdravotnictví, mezinárodní spolupráce a spolupráce obcí, cestovní ruch

 
Jednací řád.pdf (PDF)
Vytvořeno: 23.2.2017