Samospráva > Rada města

Rada města

Členové Rady města Milevska

pro volební období 2022 - 2026

Ing.

Ivan Radosta

starosta města Milevska

 

Markéta Honzíková

místostarostka města Milevska

Mgr.

Petr Barda

 

 

Jaroslav Kolář

 

JUDr.

Martin Kupec, Ph.D.

 

Mgr.

Ivana Stráská

 

Mgr.

Ondřej Šimánek

 

Rozdělení kompetencí jednotlivých oblastí v radě města v období 2022-2026

Zastupování města navenek Ing. Ivan Radosta, Markéta Honzíková
Výkon státní správy a samosprávy, vnitřní chod úřadu Ing. Ivan Radosta, Markéta Honzíková, Mgr. Ivana Stráská
Investice, dotace Ing. Ivan Radosta, JUDr. Martin Kupec, Ph.D.
Pořádek ve městě, Služby města Milevska Ing. Ivan Radosta, Markéta Honzíková
Městská policie, bezpečnost, integrovaný záchranný systém Ing. Ivan Radosta, Mgr. Ivana Stráská
Informační a komunikační technologie Ing. Ivan Radosta, Mgr. Petr Barda
Doprava Ing. Ivan Radosta, Mgr. Petr Barda
Hospodaření s energiemi Ing. Ivan Radosta, Mgr. Petr Barda
Kultura, kulturní organizace Ing. Ivan Radosta, Mgr. Petr Barda
Školství, školské organizace Ing. Ivan Radosta, Mgr. Petr Barda
Finance a rozpočty Ing. Ivan Radosta, Mgr. Ondřej Šimánek
Infrastruktura – tepelné hospodářství, vodovody, kanalizace Ing. Ivan Radosta, Mgr. Ondřej Šimánek
Dopravní infrastruktura – komunikace, veřejné osvětlení Ing. Ivan Radosta, Mgr. Ondřej Šimánek
Strategické řízení, územní rozvoj Ing. Ivan Radosta, Mgr. Ondřej Šimánek
Ostatní majetek města (mimo infrastrukturu) Ing. Ivan Radosta, Jaroslav Kolář
Životní prostředí Markéta Honzíková, Jaroslav Kolář
Bytová politika, přidělování bytů Markéta Honzíková, Jaroslav Kolář
Sport, řízení SPOS Markéta Honzíková, Jaroslav Kolář
Sociální věci a zdravotnictví, Sociální služby města Milevska Markéta Honzíková, Mgr. Ivana Stráská
Cestovní ruch Markéta Honzíková, JUDr. Martin Kupec, Ph.D.
Mezinárodní spolupráce Markéta Honzíková, JUDr. Martin Kupec, Ph.D.