Samospráva > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Rada města 10. 10. 2018

Poskytnutí dotace – rada města schválila poskytnutí dotace 10 tis. Kč na provoz spolku DAROVNA, který zahájil v polovině letošního roku úspěšně činnost charitativního obchůdku v Riegrově ulici.

Oprava koupaliště – rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci Ministerstva zemědělství ve výši 80 % na opravu původního městského koupaliště na Vinicích, které zaniklo v šedesátých letech minulého století. Jde o nádrž bezprostředně pod přepadem rybníka „Koruňáku“, která má být odbahněna, opraveny vyzděné břehy i hráz a obnoveno vypouštěcí zařízení.

Veřejné osvětlení – rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci z program EFEKTY pro rok 2019. Z tohoto programu jsme letos získali dotaci na obnovu osvětlení na Starém sídlišti a mezi ulicemi Jeřábkova a Masarykova. V roce 2019 by dotace byla určena na veřejné osvětlení v ulicích Nádražní a Čs. Legií.

Nákup rolby – rada města zrušila veřejnou zakázku na nákup rolby, protože se v rámci zkoušek v provozu ukázalo, že vybraný model technicky nevyhovuje potřebám našeho zimního stadionu.

Koupelny v DPS – bylo rozhodnuto, že všechny další úpravy koupelen v Domě s pečovatelskou službou v Libušině ulici na bezbariérové provedení budou prováděny plně na náklady města.

 

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Městská rada 10. října 2018

17.10.2018

Městská rada 29. srpna 2018

6.9.2018

Městská rada 8. srpna 2018

10.8.2018

Městská rada 27. června 2018

12.7.2018

Městská rada 6. června 2018

13.6.2018

Městská rada 17. května 2018

24.5.2018

Městská rada 2. května 2018

20.5.2018

Městská rada 18. dubna 2018

20.4.2018

Zastupitelstvo 4. dubna 2018

18.4.2018

Městská rada 28. března 2018

18.4.2018