Městská rada 28. března 2018

Publikováno: 18.4.2018

  • Konkursy na ředitele škol – Rada města rozhodla vyhlásit konkurs na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Sluníčko (Jeřábkova), Mateřské školy Klubíčko (B. Němcové) a 1. základní školy T. G. Masaryka. Jedná se o ty školy zřizované městem, kde v letošním roce uplyne šestileté funkční období ředitele.
  • Turistický informační systém – Rada rozhodla o provedení aktualizace a doplnění turistického informačního systému. Jde o modré a hnědé směrové tabule uvnitř města pro chodce i řidiče. Práce s tím spojené provedou Služby města Milevska.
  • Územní plán města – Městská rada rozhodla ukončit spolupráci se současným zpracovatelem nového územního plánu

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta