Městská rada 29. srpna 2018

Publikováno: 6.9.2018

Rada města 29. 8. 2018

Měření rychlosti v Bernarticích – rada města schválila veřejnoprávní smlouvu s Bernarticemi. Ta umožní v nejzatíženější části hlavního průtahu Bernartic umístit měření rychlosti a na náměstí sledování nedovolených průjezdů.
Chodníky ve Dmýšticích– rada souhlasila se zahájením projektové přípravy chodníku ve Dmýšticích. Cílem je dobudovat chodník v celé délce vesnice a získat na to příspěvek za Státního fondu dopravní infrastruktury.
Slevy jízdného – byla schválena novela ceníku místní hromadné dopravy, která sladí podmínky pro slevy s tím, co nyní nově platí v ostatní přepravě. Rada uložila vyhodnotit dopady případného přechodu na bezplatnou MHD v Milevsku.
Vedoucí odboru – rada jmenovala vedoucí odboru kanceláře úřadu Bc. Ivanu Peterkovou
Podnikatelský park Dukelská – rada města rozhodla zadat Službám Města Milevska zahájení prací na vstupu do podnikatelské zóny připravované v Dukelské ulici. V této fázi jde o počáteční terénní úpravy, vybudování části chodníku a veřejné osvětlení.
Termín Švermova – radou bylo schváleno prodloužení termínu u třetí etapy rekonstrukce Švermovy ulice o dvacet dní do 5. 11. 2018. Důvodem je zčásti méně příznivá skutečná skladba podloží, zčásti dodatečné požadavky ze strany města.

 

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta