Městská rada 18. dubna 2018

Publikováno: 20.4.2018

 

  • Tenisové šatny – Rada města schválila pro letošní rok pravděpodobně poslední dodatek ke smlouvě na nájem pozemků, na kterých stojí budova šaten a zázemí tenisového areálu v Bažantnici. Stavba je majetkem města, pozemky pod ní ale patří státu. Na pozemky se připravuje se kupní smlouva. Je pravděpodobné, že se podaří pozemky pod budovami získat pro město do konce roku.
  • Optická síť – Rada posoudila kladně žádost společnosti T-MOBILE o souhlas s vybudováním rozsáhlé datové sítě na bázi optických kabelů ve velké části města. Jde o více než 44 km vedení. Souhlas je podmíněn tím, že mezi městem a investorem bude před zahájením prací uzavřena dohoda o průběhu prací a rozdělení do etap podle provozních potřeb města.
  • Obchvat města – Město obdrželo žádost kraje o vyjádření, zda má zájem na pokračování projekční přípravy obchvatu města. Pro závažnost a dosah této problematiky rada rozhodla postoupit podnět k rozhodnutí zastupitelstvu.
  • Město pro cyklisty – Radní souhlasili na návrh organizační složky ŽIVÉ MILEVSKO se vstupem Milevska do Asociace měst pro cyklisty.
  • Veřejné osvětlení – Městská rada na základě výsledků výběrového řízení rozhodla uzavřít smlouvu na obnovu veřejného osvětlení se společností E.ON Energie za částku 3.175 tis. bez DPH. Při této obnově využije město získanou dotaci ve výši 860 tis. Kč. V rámci zakázky vyměníme všechna svítidla na Starém sídlišti a mezi ulicemi Jeřábkova a Masarykova.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta