Sociální oblast > Sociálně-právní ochrana dětí > Informovanost o výkonu služeb

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Městský úřad Milevsko je jedním z OSPOD, který chrání práva a zájmy nezletilých dětí v České republice. Rozsah poskytování SPOD vymezuje ZSPOD.

Pro koho tu jsme

 • pro děti, o které se rodiče řádně nestarají, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči, které žijí mimo rodinu nebo jsou odloučené od své rodiny, na kterých byl spáchán trestný čin,
 • pro děti, které mají vážné výchovné problémy (např. alkohol, drogy, utíkají z domova, chodí za školu), případně páchají trestnou činnost, nebo jsou ohroženy trestnou činností někoho jiného,
 • pro rodiče a příbuzné dětí, kteří požádají o pomoc při řešení problémů s dětmi, mají partnerské problémy, neumějí, nechtějí nebo nedovedou se o své děti postarat,
 • pro osoby, které mají zájem pečovat o opuštěné děti,
 • pro osvojitele, pěstouny, poručníky a děti v náhradní rodinné péči,
 • pro další organizace a zařízení, které se věnují dětem a jejich rodinám a nabízejí jim pomoc.

Co nabízíme

 • individuální poradenství - hledání vhodných řešení životních a krizových situací dětí a rodičů (rodin či jednotlivců),
 • aktuální informace z oblasti sociálně-právní, základní právní poradenství v oblasti rodinného práva a trestního práva mladistvých,
 • základní poradenství v sociálních záležitostech týkajících se bydlení, zaměstnanosti,
 • pomoc a podporu v krizových situacích,
 • zprostředkování návazné pomoci u dalších institucí a organizací (státní orgány, školská zařízení, zdravotní služby a další zařízení a služby, které nabízejí pomoc dětem a rodinám),
 • základní informace o tom, jaké druhy náhradní rodinné péče u nás existují a jak postupovat v případě, že se rozhodnete dítě přijmout (na koho se obrátit),
 • zprostředkování osvojení a pěstounské péče,
 • individuální poradenství v oblasti péče o přijaté dítě,
 • informace o aktuálních změnách v oblasti dávek pěstounské péče,
 • přehled organizací působících v prorodinné oblasti (nabízejících pomoc a podporu) v obvodu městského úřadu (viz standard č. 14 a).

Kontakty a odkazy

Písemný kontakt:
Městský úřad Milevsko
odbor sociálních věcí
sociálně-právní ochrana dětí
nám. E. Beneše 420
39901 Milevsko 1

Telefon:
pevná linka: 382 504 111 (ústředna)
fax: 382 521 879 (fax umístěný v hlavní budově)
       382 504 142 (fax umístěný na odboru sociálních věcí)

Web:
oficiální: http://www.milevsko-mesto.cz

E-mail:
oficiální: sekret@milevsko-mesto.cz (sekretariát MěÚ)
podatelna: epodatelna@milevsko-mesto.cz (adresa elektronické podatelny)

ID datové schránky:
8kabvcx

Při komunikaci s cizími státními příslušníky spolupracuje OSPOD s níže uvedeným subjektem:

Centrum na podporu integrace cizinců - Jihočeský kraj

Kněžskodvorská 2296
370 04 České Budějovice

telefon: 387 202 508, 608 120 218

fax: 387 735 285

e-mail: icceskebudejovice@suz.cz

web: www.integracnicentra.cz/JihoceskyKraj/JK.aspx