Dotazníkové šetření pro veřejnost

Od 28.03.2024 do 19.04.2024 probíhá v rámci procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Milevsko dotazníkové šetření pro širokou veřejnost, jehož cílem je zjištění potřeb občanů v oblasti sociálních služeb. Níže naleznete odkaz k vyplnění elektronické verze dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla zveřejněna v dubnovém vydání Milevského zpravodaje. Dotazník můžete získat také na obou podatelnách Městského úřadu Milevsko (nám. E. Beneše 420, Milevsko a Sažinova 843, Milevsko), u sociálních pracovnic domů s pečovatelskou službou (Libušina 1401, Milevsko a 5. května 1510, Milevsko) a na odboru sociálních věcí (Za Radnicí 95, Milevsko). Na těchto místech můžete také vyplněný dotazník odevzdat. Vyplněním dotazníku můžete přispět ke zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných na území ORP Milevsko.

Odkaz na elektronickou verzi dotazníku: https://www.survio.com/survey/d/F2V/DotaznikObcaniMilevsko

Dotazník ke stažení: Dotazník pro občany ORP Milevsko (pdf)