O městě > Organizace ve městě > Sociální služby

Sociální služby

Sociální služby napomáhají řešit osobám jejich nepříznivou sociální situaci, do které se dostaly z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu či v důsledku krizové sociální situace. Na území správního obvodu ORP Milevsko je dostupná celá řada sociálních služeb zaměřených na různé cílové skupiny občanů. Jejich přehled naleznete v Katalogu sociálních a doprovodných služeb na území správního obvodu ORP Milevsko.

Přehled sociálních služeb dostupných na území Jihočeského kraje naleznete v Průvodci sociálními službami v Jihočeském kraji 2022.