O městě > Organizace ve městě > Sociální služby

Sociální služby

Poskytovatelé sociálních služeb v regionu Milevsko  

Ostatní poskytovatelé sociálních služeb

Poskytovatelé sociálních služeb v regionu Milevsko


Sociální služby Města Milevska

5. května 1510, 399 01 Milevsko

Poskytované sociální služby: Pečovatelská služba, Domovy pro seniory, Odlehčovací služby

Doplňkové služby: Kluby seniorů, Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kontakt:

tel: 382 522 125; 382 505 250; 382 505 249; 382 522 394

e-mail: reditelka@socsluzbymilevsko.cz

web: www.socsluzbymilevsko.cz


Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s.

Husovo nám. 2/24, 397 01  Písek

Pobočka Milevsko:

nám. E. Beneše 123, 399 01  Milevsko (pondělí od 8.00 do 16.00 hod – pozdější doba dle dohody)

Poskytované sociální služby: Krizová pomoc

Doplňkové služby: Činnosti obdobné kontaktnímu centru (streetworker), Preventivní činnost, Program 5 P

Kontakt:

tel: 382 521 300

e-mail: milevsko@arkada-pisek.cz

web: www.arkadacentrum.cz


Farní charita Milevsko

U Bažantnice 561, 399 01  Milevsko

Poskytované sociální služby: Pečovatelská služba

Kontakt:

tel: 734 435 162

e-mail: charita.mil@centrum.cz

web:  www.fchm.cz


Pečovatelská služba HUMANIKA

Jarlochova 1371, 399 01  Milevsko

Poskytované sociální služby: Pečovatelská služba

Doplňkové služby: Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kontakt:

tel: 382 521 302; 382 521 920

e-mail: humanika@humanika.cz

web: www.humanika.cz


Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

Zběšičky 23, 398 43

Poskytované sociální služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Kontakt:

tel: 382 734 010; 382 734 011;

e-mail: pechacek@domovzbesicky.cz

web: www.domovzbesicky.cz


Farní charita Veselíčko

Veselíčko 22, 398 42 Veselíčko

Poskytované sociální služby: Azylové domy

Kontakt:

tel: 382 589 108

e-mail: dmvesel@sendme.cz

web: www.veselicko.charita.cz


Ostatní poskytovatelé sociálních služeb


Tyfloservis, o.p.s. – krajské ambulantní středisko České Budějovice

Zachariášova 686/6, 370 04 České Budějovice

Poskytované sociální služby: Sociální rehabilitace

Kontakt:

tel: 387 331 598

e-mail: c.budejovice@tyfloservis.cz

web: www.tyfloservis.cz