O městě > Organizace ve městě > Sociální služby

Sociální služby

Poskytovatelé sociálních služeb v regionu Milevsko  

 

Poskytovatel:                  

Sociální služby Města Milevska

Sídlo poskytovatele:

5. května 1510, 399 01 Milevsko

Poskytované sociální služby:

Pečovatelská služba

Domovy pro seniory

Odlehčovací služby

Doplňkové služby:

Kluby seniorů

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kontakt/y:

tel: 382 522 125; 382 505 250; 382 505 249; 382 522 394

e-mail: reditelka@socsluzbymilevsko.cz

web: www.socsluzbymilevsko.cz

 

Poskytovatel:                  

Arkáda – sociálně psychologické centrum, o.s.

Sídlo poskytovatele:

Husovo nám. 2/24, 397 01  Písek

Pobočka Milevsko:

nám. E. Beneše 123, 399 01  Milevsko (pondělí od 8.00 do 16.00 hod – pozdější doba dle dohody)

Poskytované sociální služby:

Krizová pomoc      

Doplňkové služby:

Činnosti obdobné kontaktnímu centru (streetworker)

Preventivní činnost

Program 5 P

Kontakt/y:

tel: 382 521 300                                            

e-mail: milevsko@arkada-pisek.cz

web: www.arkadacentrum.cz

 

Poskytovatel:                  

Farní charita Milevsko                               

Sídlo poskytovatele:

U Bažantnice 561, 399 01  Milevsko

Poskytované sociální služby:

Pečovatelská služba                      

Kontakt/y:

tel: 734 435 162                                            

e-mail: charita.mil@centrum.cz

web:  www.fchm.cz

 

Poskytovatel:                  

Pečovatelská služba HUMANIKA          

Sídlo poskytovatele:

Jarlochova 1371, 399 01  Milevsko

Poskytované sociální služby:

Pečovatelská služba  

Doplňkové služby:

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kontakt/y:

tel: 382 521 302; 382 521 920                               

e-mail: humanika@humanika.cz

web: www.humanika.cz

 

Poskytovatel:                  

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

Sídlo poskytovatele:

Zběšičky 23, 398 43  Bernartice                          

Poskytované sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Kontakt/y:

tel: 382 734 010; 382 734 011                                            

e-mail: pechacek@domovzbesicky.cz

web: www.domovzbesicky.cz

 

Poskytovatel:                  

Farní charita Veselíčko                           

Sídlo poskytovatele:

Veselíčko 22, 398 42 Veselíčko        

Poskytované sociální služby:

Azylové domy

Kontakt/y:

tel: 382 589 108                                 

e-mail: dmvesel@sendme.cz

web: www.veselicko.charita.cz

Ostatní poskytovatelé sociálních služeb

 
 

Poskytovatel:                  

Tyfloservis, o.p.s. – krajské ambulantní středisko České Budějovice

Sídlo poskytovatele:

Zachariášova 686/6, 370 04 České Budějovice

Poskytované sociální služby:

Sociální rehabilitace

Kontakt/y:

tel: 387 331 598

e-mail: c.budejovice@tyfloservis.cz

web: www.tyfloservis.cz