Duben

1. 4. 1902 v Milevsku vznikl nový fotoateliér Františka Macháčka.
1. 4. 1941 zahájeno vyučování v Městské hudební škole v Milevsku (vedením byl pověřen prof. Jan Jarolím). Škola působila v kreslírně I. ZŠ.
1. 4. 1948 bylo v Milevsku založeno hospodářství Čsl. státních statků, obhospodařující pozemky kláštera i pole na Staňkově.
1. 4. 1950 dochází k ustavení Jednotného zemědělského družstva v Milevsku.
1. 4. 1951 bylo založeno Lidové spotřební družstvo Jednota.
2. 4. 1993 došlo ke slavnostnímu otevření nové budovy Komerční banky na Husově náměstí, která zde působila až do jejího uzavření 31. 12. 2005.
3. 4. 1893 milevská čtenářsko-ochotnická jednota sehrála představení dramatu Slepá nevěsta, s velmi dobrou návštěvou.
4. 4. 1948 autoklub Milevsko uspořádal zájezd vlastními vozidly do Bechyně pro 80 školních dětí, které dosud nikdy nejely autem.
5. 4. 1623 strahovský opat Kašpar z Questenberka na milevské radnici rozřezal a tím zrušil stará městská privilegia.
5. 4. 1948 stát zabral milevský klášterní velkostatek (kromě kostela, I. nádvoří, Zavoralova domu a katolické školy).
6. 4. 1896 sehrála čtenářsko-ochotnická jednota drama o jednom dějství s názvem Nesmiřitelní, které sepsal milevský cukrář Václav Raiber.
6. 4. 1993 se uskutečnil v Domě kultury Večer s Jiřím Sovákem.
7. 4. 1513 král Vladislav Jagellonský svým privilegiem, vydaným v Budíně, povolil Jindřichu ze Švamberka mimo jiné, aby obyvatelům Milevska umožnil volné stěhování z panství.
7. 4. 1747 Anna Rejpalová z Osletína byla v Milevsku vyslýchána na mučidlech, obviněna z vraždy dítěte, nepřiznala se však, a tak byla potrestána jen trestem nucených prací.
8. 4. 1927 došlo k založení Spolku milevských studujících.
8. 4. 1939 z Tábora přijelo do Milevska gestapo, které zde provedlo první zatýkání.
8. 4. 1999 v milevské Galerii M proběhlo malování obrazových objektů na nahé tělo.
9. 4. 1928 zemřel pan Antonín Pelich, malíř v Milevsku.
9. 4. 1933 se konala ustavující schůze Spolku stodruháků (bývalých vojínů 102. pěšího pluku v Benešově, kde si odsloužila svou vojenskou službu velká část milevských mládenců).
10. 4. 1897 po skoro dvou stoletích byly sneseny báně na věžích klášterní baziliky.
10. 4. 1997 bylo v Havlíčkově ulici otevřeno řeznictví Josefa Koutníka.
11. 4. 2015 byla v milevském klášteře zahájena výstava umělců, malujících ústy a nohama - „Ne ruka, to duše maluje“.
12. 4. 1932 v noci na 12. dubna se vloupali do hospodářského družstva v Milevsku lupiči, kteří zdolali pokladnu a skříň na knihy. Odnesli 1800 Kč. Dle stop byla loupež provedena kasaři odborníky.
12. 4. 2014 se konal benefiční koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka v klášterní bazilice.
13. 4. 1919 byla zasazena lípa Svobody.
13. 4. 1941 byl Okresnímu úřadu v Milevsku doručen příkaz zemského prezidia o zastavení činnosti tělocvičné jednoty Sokol.
14. 4. 1906 byla na počest českého politika Františka Ladislava Riegra pojmenována hlavní městská ulice „Riegrova“.
15. 4. 1930 byla dána do provozu autobusová linka Bechyně–Milevsko, pokračování linky Týn nad Vltavou–Bechyně.
15. 4. 1948 byl zahájen provoz 1100 m dlouhé vlečky od nádraží k Jance.
16. 4. 1945 přijel do Milevska prapor divize SS Florian Geyer zhruba s 900 muži.
17. 4. 2015 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovanérenesanční budovy Lesní správy ve druhém nádvoří milevského kláštera.
17. 4. 2023 začaly práce na stavbě nového bezbariérového chodníku, vedoucího od Petrovické ulice k milevskému klášteru.
18. 4. 1870 bylo okolo kostela sv. Bartoloměje vysázeno 50 stromků – lípy, kaštany a akáty.
18. 4. 1896 si pronajal František Zeman, vyučený perníkář a provozoval cukrárny, od města pivovar, kde se stal sládkem.
19. 4. 1875 založen Okresní hospodářský spolek Milevský, předseda Karel ze Schwarzenberku.
20. 4. 2001 se uskutečnilo populární představení F. R. Čecha Dívčí válka.
20. 4. 2018 galakoncert v DK: Štefan Margita a Moravské klavírní trio.
21. 4. 1940 narodil se v Milevsku výtvarník a pedagog František Doubek.
21. 4. 1971 pracovníci montážního závodu zlikvidovali plechový komín v areálu ZVVZ.
22. 4. 1939 odjeli z Milevska první muži na práci v říši, skupina prvních 104 dělníků do Berlína.
23. 4. 1420 vypálili husité milevský klášter.
24. 4. 1870 byl založen spolek Čtenářsko-ochotnická jednota v Milevsku.
24. 4. 1998 proběhla v Milevsku soutěž Missis, první ročník, vítězkou se stala Dana Kolářová se synem Tomášem.
25. 4. 1575 skončil na milevském popravišti na Hůrkách rybníkář Jan Žáček z Mirotic, který se dal na dráhu loupežníka. Kromě mnoha vražd se přiznal k tomu, že chtěl s dalšími rybníkáři zavraždit Petra Voka z Rožm berka.
25. 4. 2013 koncert Ivana Mládka a Banjo Bandu v DK.
26. 4. 1936 se v Milevsku narodil Jaroslav Vodňanský, dirigent a zakladatel Jihočeské filharmonie.
26. 4. 2017 zásahová jednotka v milevském paneláku. Muž se zabarikádoval v bytě a nožem ohrožoval příbuznou, zásahová jednotka vpadla dovnitř a mladíka zadržela.
27. 4. 1940 večer s Jiřím Mařánkem v hotelu Straka.
27. 4. 2017 se stala první jihočeskou hejtmankou Mgr. Ivana Stráská z Milevska.
28. 4. 2008 milevský klášter byl vyhlášen národní kulturní památkou.
29. 4. 1945 bombardování milevského nádraží americkými letadly.
30. 4. 1982 byl udělen milevskému akademickému malíři Karlu Stehlíkovi titul Národního umělce za celoživotní práci a politickou angažovanost.
30. 4. 2023 podnapilý muž naboural autem do dveří pobočky banky ČSOB v Riegrově ulici.